Συγκολλητικά Υλικά -  Σύστημα ClimaWall

Ολοκληρωμένη σειρά συγκολλητικών προϊόντων για όλα τα είδη των θερμομονωτικών πλακών (EPS, XPS, MW) με κορυφαίες επιδόσεις. Γκάμα επιλογής υλικών τσιμεντοεδούς βάσης, ρητινούχων, ινοπλισμένων, πολύ λεπτής ή αδρότερης κοκκομετρίας, μεγάλων αντοχών και εξαιρετικής εργασιμότητας.

Επιπροσθέτως, δυνατότητα χρήσης υλικών αφρώδους μορφής, πολυουρεθάνης, πολύ χαμηλής διόγκωσης για γρήγορες εφαρμογές. Μέρος του συστήματος ClimaWall της BIOCLIMA.