Αστάρια

Το χαλαζιακό αστάρι ClimaTop® Primer της ολοκληρωμένης σειράς τελικών επιχρισμάτων ClimaTop® της BIOCLIMA® χρησιμοποιείται για την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος,

ρυθμίζοντας την απορροφητικότητα και την αδρότητά του, και παράλληλα μπορεί να χρωματιστεί σε παραπλήσια απόχρωση με το τελικό επίχρισμα εξασφαλίζοντας το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.

Επιφάνεια

Πιστοποιήσεις