Αστάρια

Ειδικά μελετημένα αστάρια τα οποία ρυθμίζουν την απορροφητικότητα, την αδρότητα και αυξάνουν την σταθερότητα του υποστρώματος. Ρητινούχα, με κατάλληλης κοκκομετρίας αδρανή για ευκολότερη εφαρμογή των υπερκείμενων στρώσεων.

Επιλογή υλικού για απορροφητικά ή μη απορροφητικά υποστρώματα. Δυνατότητα χρωματισμού σε παραπλήσια απόχρωση με το προϊόν τελικής στρώσης εξασφαλίζοντας άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα. Μέρος των συστημάτων ClimaWall® & ClimaRoof® της BIOCLIMA®.

Επιφάνεια

Πρότυπα/Ταξινομήσεις

Συστήματα