Όλα τα προϊόντα

Τα Δομικά Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης της BIOCLIMA® αποτελούν την ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη λύση για τοίχους (ClimaWall®) & ταράτσες (ClimaRoof®). Οι αμέτρητοι συνδυασμοί των επιμέρους υλικών προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις σε κάθε τεχνική απαίτηση προσφέροντας κορυφαία θερμομόνωση, προστασία έναντι υγρασίας, υψηλή μηχανική αντοχή & αισθητική ανακαίνιση στα κτήρια όπου εφαρμόζονται συμβάλλοντας στην επενδυτική αξία του κάθε ακινήτου.