Πιστοποιήσεις / Αξιολογήσεις Συστημάτων της BIOCLIMA®

Η Bioclima®, με την εγγύηση της KRAFT Paints, είναι η 1η Ελληνική Βιομηχανία Αρχιτεκτονικών Χρωμάτων & Δομικών Υλικών που πάνω από 12 χρόνια καινοτομεί διαθέτοντας στην αγορά πιστοποιημένα συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης για τοίχους (ClimaWall®) και ταράτσες (ClimaRoof®).

Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από κατάλληλες διαδοχικές στρώσεις διαφορετικών προϊόντων υψηλής ποιότητας συνθέτοντας πολυάριθμους συνδυασμούς οι οποίοι υπόκεινται (ο κάθε συνδυασμός ξεχωριστά) σε αυστηρές τεχνικές αξιολογήσεις βάσει Ευρωπαϊκών & Εθνικών Κανονισμών, από Πιστοποιημένα Εργαστήρια της Ευρώπης.

 

Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση EAD συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου ClimaWall® της BIOCLIMA®


Οι πιστοποιημένοι συνδυασμοί συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου ClimaWall® της Bioclima® έχουν αξιολογηθεί από Διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια, Κοινοποιημένα στον ΕΟΤΑ (European Organization for Technical Assessment), βάσει του Προτύπου EAD 40083-00-0404 (αρ. πιστοποίησης ETA 21/0875, ETA 21/0876, ETA 21/1047) και με τους 4 διαδεδομένους τύπους θερμομονωτικών πλακών: διογκωμένη πολυστερίνη (λευκή & γραφιτούχα), εξηλασμένη πολυστερίνη και πετροβάμβακα.

 

Περιβαλλοντική Δήλωση EPD (Environmental Product Declaration) πιστοποιημένων συνδυασμών εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου ClimaWall® της BIOCLIMA®


H Bioclima®, με την εγγύηση της KRAFT Paints, είναι η 1η Ελληνική Εταιρεία με Περιβαλλοντική Δήλωση EPD των πιστοποιημένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου ClimaWall®. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και βελτιώνει ενεργά την κτηριακή αξιολόγηση των κατασκευών μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων (LEED, BREΕAM, WELL κλπ.), συμμετέχοντας στις αντίστοιχες βαθμονομήσεις.

Μάθετε περισσότερα για την Περιβαλλοντική Δήλωση EPD
Περισσότερα

Αξιολόγηση Συμπεριφοράς στη Φωτιά (Reaction to Fire)

Όλοι οι πιστοποιημένοι συνδυασμοί εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου ClimaWall® της BIOCLIMA® έχουν αξιολογηθεί για την Συμπεριφορά στη Φωτιά (Reaction to Fire) από Διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια, βάσει του προτύπου EN 13501-1, προσφέροντας ενισχυμένη πυροπροστασία στις κατασκευές. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται πλήρως οι επαυξημένες απαιτήσεις του Εθνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας (Π.Δ. 41/2018) καθώς διατίθενται για κάθε κατηγορία συνδυασμών οι καλύτερες δυνατές αποδόσεις!