Τα έργα μας: Σπίτια

Από τις απεριόριστες χρωματικές δυνατότητες μέχρι τα πιο εξελιγμένα συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης και από την εξασφάλιση μιας υγιεινής εσωτερικής ατμόσφαιρας μέχρι τις πιο αυστηρές πιστοποιήσεις πράσινων κτιρίων, η BIOCLIMA παραμένει δυναμικά μπροστά από τις σύγχρονες οικοδομικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τον αρχιτέκτονα, αλλά και την καλύτερη ποιότητα ζωής για τον τελικό αποδέκτη του έργου.