Βραβεία

Ο Όμιλος Druckfarben, με στόχο να εξελίσσεται διαρκώς και να συμμετέχει σε ποικίλες ενδιαφέρουσες ενέργειες και δράσεις, έχει προχωρήσει σε συνεργασία με οργανισμούς που μοιράζονται το ίδιο όραμα και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τη φιλοσοφία του.

  • Μέλος του Diversity Charter Greece, ενισχύοντας τον στόχο του να διατηρεί ένα συμπεριληπτικό και ανοιχτό περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους.
  • Mέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών, πραγματοποιώντας ενέργειες και ξεχωριστές δράσεις για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες του.
  • Μέλος του CSR Hellas και έχει διακριθεί στην κατηγορία SILVER από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, βάσει του Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index), για τις επιδόσεις του στην εφαρμογή υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών κατά τη χρονική περίοδο 2020-2021.
  • Στενός συνεργάτης του Συμβούλιου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE), έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό φορέα, με στόχο την εγκαθίδρυση πολιτισμού αειφορίας και ορθής συμπεριφοράς σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
  • Μέλος της Architonic, της διαδικτυακής κοινότητας που απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, διακοσμητές, μηχανικούς και ειδικούς που ασχολούνται με τον κατασκευαστικό κλάδο.
  • Μέλος του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου που εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονομία, όπου συμμετέχει στο newsletter που στέλνει σε όλα τα μέλη του μηνιαίως.
  • Αντιπρόσωπος της χρωματοβιομηχανίας των Βαλκανίων ως ισότιμο μέλος του Nova Paints Club, ενός διεθνούς οργανισμού, ο οποίος περιλαμβάνει ορισμένες από τις μεγαλύτερες μη-πολυεθνικές βιομηχανίες χρώματος παγκοσμίως.
Image
green brand awards

GREEN BRAND AWARDS 2023

Silver βραβείο στην κατηγορία "Best Green Outdoor Material" για το Climatop Flexosil της BIOCLIMA.

Green Awards 2022

Silver βραβείο στην κατηγορία “Best Green Outdoor Material”

Image
Silver βραβείο στην κατηγορία “Best Green Outdoor Material”
Image
Manufacturing Excellence 2021

Manufacturing Excellence 2021

Bronze βραβείο Manufacturing Excellence Awards, στην κατηγορία “Επιχειρησιακή Ηθική &Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη”