Στεγανωτικά Κονιάματα

Το προηγμένο τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης πολλαπλών χρήσεων Hydroguard της KRAFT Paints προσφέρει εξαιρετική προστασία έναντι διείσδυση υγρασίας συμμετέχοντας στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας ClimaWall® (Hydroguard Flex, εφαρμογή στη Ζώνη Υψηλής Στεγάνωσης – ΖΥΣ)

καθώς και στο ελαφροβαρές σύστημα θερμο-υγρομόνωσης ταρατσών ClimaRoof® (Hydroguard Elastic, εφαρμογή ως συμπληρωματικό υλικό στεγάνωσης κάθετων επιφανειών). Πιστοποιημένο κατά EN 1504-2.