Στεγανωτικά Κονιάματα

Προηγμένα προϊόντα υγρομονωτικής προστασίας για χρήση σε οριζόντιες & κάθετες επιφάνειες. Τσιμεντοειδούς βάσης, ρητινούχα, ενός ή δύο συστατικών, με πρόσθετες συγκολλητικές ιδιότητες και κατάλληλης ρεολογίας (αναλόγως εφαρμογής) διευκολύνοντας την τοποθέτηση και προσφέροντας ενισχυμένη θωράκιση έναντι διείσδυσης υγρασίας.

Δυνατότητα επιλογής υλικού ως τελική στρώση με αντοχή στη UV ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Αξιολογημένα ως προς την Συμπεριφορά στη Φωτιά (Reaction to Fire, κατά EN 13501-1). Μέρος των συστημάτων ClimaWall® & ClimaRoof® της BIOCLIMA®.

Πρότυπα/Ταξινομήσεις

Συστήματα