Αγκύρια Στερέωσης

Τα Αγκύρια Στερέωσης Clima Anchor της BIOCLIMA® χρησιμοποιούνται για την σωστή επιπρόσθετη στερέωση των θερμομονωτικών πλακών.

Διατίθενται σε διάφορους τύπους αναλόγως του υποστρώματος (σκυρόδεμα, τούβλο, ξηρά δόμηση κ.α.) και συμμετέχουν στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας ClimaWall®.