Αγκύρια Στερέωσης

Ολοκληρωμένη σειρά αγκυρίων στερέωσης θερμομονωτικών πλακών κάθε είδους (διογκωμένης πολυστερίνης – EPS, εξηλασμένης πολυστερίνης – XPS, πετροβάμβακα – MW) και διαφόρων τύπων υποστρωμάτων, όπως: σκυρόδεμα, τούβλο, ξηρά δόμηση κλπ.

Προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση και υψηλή αντοχή στην κατασκευή έναντι ανεμοπιέσεων. Μέρος του συστήματος ClimaWall® της BIOCLIMA®.

Πρότυπα/Ταξινομήσεις

Συστήματα