Τα έργα μας: Κέντρο πολιτισμού

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων,  συνδυάζεται με την αισθητική αναβάθμιση  μέσω χρήσης της ολοκληρωμένης σειράς τελικών διακοσμητικών επιχρισμάτων ClimaTop της Bioclima με ποικιλία φινιρισμάτων, κοκκομετριών σε εκατοντάδες  αποχρώσεις. Η BIOCLIMA αποδεικνύει πως η τέχνη και ο πολιτισμός συνδέονται άμεσα με το χρώμα και είναι κομμάτι της φιλοσοφίας της.