Αγκύρια Στερέωσης -  Σύστημα ClimaWall

Ολοκληρωμένη σειρά αγκυρίων στερέωσης θερμομονωτικών πλακών για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση υψηλή αντοχή στην κατασκευή έναντι ανεμοπιέσεων.

Διατίθενται σε διάφορους τύπους για ποικίλα υποστρώματα (π.χ. σκυρόδεμα, τούβλο, ξηρά δόμηση κ.α.). Μέρος του συστήματος ClimaWall της BIOCLIMA.

Πρότυπα/Ταξινομήσεις