Θερμομονωτικές πλάκες -  Σύστημα ClimaWall

Υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένες θερμομονωτικές πλάκες όλων των ειδών (διογκωμένη πολυστερίνη λευκή ή γραφιτούχα – EPS, εξηλασμένη πολυστερίνη – XPS, πετροβάμβακας – MW) κατάλληλες για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τύπων θλιπτικής αντοχής και με χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. Μέρος του συστήματος ClimaWall της BIOCLIMA.

Πρότυπα/Ταξινομήσεις