Αντιρρηγματικές Στρώσεις

Η BIOLCIMA® προσφέρει πολλαπλές επιλογές συνδυασμών βασικής (αντιρρηγματικής) στρώσης με χρήση είτε ανόργανων, ρητινούχων, τσιμεντοειδών, ινοπλισμένων κονιαμάτων είτε οργανικών, έτοιμων προς χρήση, παστώδους μορφής υλικών

τα οποία εγκυβωτίζονται σε ειδικά αντιαλκαλικά υαλοπλέγματα, προσφέροντας διαχρονική αντοχή σε συστολοδιαστολές και ρηγματώσεις της κατασκευής. Επίσης, τα παραπάνω υλικά συμμετέχουν στα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας ClimaWall®.