Θερμομονωτικές πλάκες

Η σειρά των θερμομονωτικών πλακών αποτελείται από 4 είδη, την λευκή & γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), την εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) και τον πετροβάμβακα, οι οποίες διατίθενται σε διάφορα πάχη και διάφορες θλιπτικές αντοχές.

Η θερμομονωτική τους απόδοση εξαρτάται από το είδος και το πάχος τους (όσο μεγαλύτερο το πάχος τόσο μεγαλύτερη η θερμική αντίσταση).