Θερμομονωτικές πλάκες

Η σειρά των πιστοποιημένων θερμομονωτικών πλακών αποτελείται από 4 είδη, την λευκή & γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), την εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) και τον πετροβάμβακα (MW), οι οποίες διατίθενται σε διάφορα πάχη και διάφορες θλιπτικές αντοχές.

Ειδικά μελετημένα για χρήση σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοίχους ή ταράτσες. Η θερμομονωτική τους απόδοση εξαρτάται από το είδος και το πάχος τους (όσο μεγαλύτερο το πάχος τόσο μεγαλύτερη η θερμική αντίσταση). Μέρος των συστημάτων ClimaWall® & ClimaRoof® της BIOCLIMA®.