Συγκολλητικά Υλικά

Τα υλικά συγκόλλησης των θερμομονωτικών πλακών είναι ρητινούχα, ινοπλισμένα, τσιμεντοειδούς βάσεως. Ως υλικά Βασικής (αντιρρηγματικής) Στρώσης, σε συνδυασμό με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ειδικά μελετημένα κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης είτε έτοιμα προς χρήση οργανικά υλικά σε παστώδη μορφή προσφέροντας μέγιστη ευκαμψία κι αντοχή σε συστολοδιαστολές, αναλόγως των απαιτήσεων του έργου.

Τα υλικά εναρμονίζονται με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, προσφέρουν ενισχυμένη πυροπροστασία (αξιολόγηση Συμπεριφοράς στη Φωτιά – Reaction to Fire, βάσει ΕΝ 13501-1) κι επίσης αποτελούν μέρος των πιστοποιημένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης BIOCLIMA®.