Συγκολλητικά Υλικά

Πλήρης σειρά συγκολλητικών προϊόντων για όλα τα είδη των θερμομονωτικών πλακών (EPS, XPS, MW) με εξαιρετικές επιδόσεις για εφαρμογές σε τοίχους & ταράτσες. Τσιμεντοειδούς βάσης, ρητινούχα, ινοπλισμένα, διαβαθμισμένης κοκκομετρίας, με πρόσθετες υγρομονωτικές ικανότητες και κατάλληλης ρεολογίας αναλόγως χρήσης.

Αξιολογημένα ως προς την Συμπεριφορά στη Φωτιά (Reaction to Fire, κατά EN 13501-1). Επιπλέον, δυνατότητα επιλογής συγκολλητικών αφρώδους μορφής, πολυουρεθάνης, πολύ χαμηλής διόγκωσης για γρήγορες εφαρμογές. Μέρος των συστημάτων ClimaWall® & ClimaRoof® της BIOCLIMA®.