Προϊόντα ClimaWall

Ολοκληρωμένα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοιχοποιίας ClimaWall® από την BIOCLIMA® με Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση σύμφωνα με EAD 040083-00-0404 και με Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD – Environmental Product Declaration) συμμετέχοντας ενεργά σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης Κτηρίων (LEED, BREEAM, WELL κ.α.). Πολυάριθμοι, πιστοποιημένοι συνδυασμοί υλικών με 4 είδη θερμομονωτικών πλακών (Διογκωμένη πολυστερίνη λευκή ή γραφιτούχα, εξηλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας), ανόργανη ή οργανική βασική/αντιρρηγματική στρώση & ολοκληρωμένη σειρά έτοιμων, έγχρωμων τελικών επιχρισμάτων ClimaTop® σε ποικίλες κοκκομετρίες και φινιρίσματα, καλύπτοντας κάθε τεχνική και αισθητική απαίτηση έργου. Ενισχυμένη πυροπροστασία κατασκευών με κατάταξη Συμπεριφοράς στη Φωτιά (RtF –Reaction to Fire) βάσει EN 13501-1.