Αντιρρηγματικές Στρώσεις -  Σύστημα ClimaWall

Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων βασικής/αντιρρηγματικής στρώσης για όλα τα είδη θερμομονωτικών πλακών (EPS, XPS, MW).

Δυνατότητα επιλογής τσιμεντοειδούς βάσης ή οργανικής βάσης υλικών, όπου σε συνδυασμό με εγκυβωτισμό αντιαλκαλικού πλέμγατος, προσφέρουν υψηλή αντιρρηγματική προστασία & μεγάλες μηχανικές αντοχές. Μέρος του συστήματος ClimaWall της BIOCLIMA.