Θερμομονωτικές πλάκες - Σύστημα ClimaRoof

Υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένες, θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κατάλληλες για χρήση σε δώματα/ταράτσες.

Εξαιρετικά ανθεκτικές στην υγρασία (λόγω δομής κλειστών πολυεδρικών κυψελίδων) και με μεγάλη αντοχή σε θλίψη. Αποτελούν μέρος του συστήματος ClimaRoof της BIOCLIMA.

Επιφάνεια

Πρότυπα/Ταξινομήσεις