Αντιρρηγματικές Στρώσεις - Σύστημα ClimaRoof

Υψηλής ποιότητας πλέγματα οπλισμού και αντιρρηγματικής προστασίας των τελικών στρώσεων στεγάνωσης & προστασίας του συστήματος ClimaRoof.

Διαθέτουν ειδική επίστρωση αντοχής στα αλκάλια και μεγάλες μηχανικές αντοχές. Μέρος του συστήματος ClimaRoof της BIOCLIMA.

Πρότυπα/Ταξινομήσεις