Στεγανωτικά Κονιάματα - Σύστημα ClimaRoof

Καινοτόμα, πιστοποιημένα, τσιμεντοειδή προϊόντα που συνδυάζουν ταυτόχρονα εξαιρετικές υγρομονωτικές ιδιότητες, άριστη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών με το υπόστρωμα και προηγμένη ρεολογική σύνθεση με δυνατότητες επιπέδωσης.

Αποτελούν μέρος του συστήματος ClimaRoof της BIOCLIMA. Επιπροσθέτως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οριζόντιες επιφάνειες ως υλικό στεγάνωσης, επιπέδωσης ή τοπικών «γεμισμάτων» πριν την τελική επικάλυψη με επενδύσεις (διακοσμητικά πλακίδια κλπ.)

Επιφάνεια

Πρότυπα/Ταξινομήσεις