Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Το «EΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023», είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, που αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι & ΙΙ, Εξοικονομώ Αυτονομώ, Νέο Εξοικονομώ, κλπ.».

Οι επιλέξιμες κατοικίες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να είναι μονοκατοικίες ή διαμέρισμα, με κύρια χρήση κατοικίας.

Tο νέο πρόγραμμα πλέον εντάσσει στις επιλέξιμες ενεργειακές παρεμβάσεις τα εξής:

 1. αντικατάσταση κουφωμάτων
 2. τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
 3. αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 4. σύστημα ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 5. άλλες παρεμβάσεις (σύστημα διαχείρισης smart home)

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων με ανώτατο όριο του τελευταίου να είναι έως 22.500 € ανά μονοκατοικία ή διαμέρισμα.

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023: Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις του προγράμματος δεν έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με τa προγράμματα των προηγουμένων ετών. Συγκεκριμένα είναι:

 1. Να υφίσταται νόμιμα
 2. Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 3. Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 4. Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).
 5. Να έχει καταταγεί βάσει του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.), δηλαδή πριν την εφαρμογή των παρεμβάσεων, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Δικαιολογητικά προγράμματος Εξοικονομώ 2023

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά του προγράμματος απαιτούνται - σε γενικές γραμμές -  τα παρακάτω:

 1. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριου του αιτούντος
 2. Φορολογικά έγγραφα του αιτούντος (Ε1, Ε2, Ε9 κλπ.)
 3. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο πρόσθετο/αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 4. Αντίγραφο Λογαριασμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
 5. Βεβαίωση από οικείο ΟΤΑ που να προκύπτει ταυτοποίηση του ακινήτου (εάν δεν ταυτίζεται η διεύθυνση τον δικαιολογητικών με την πραγματική)
 6. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, πριν τις παρεμβάσεις (Α’ ΠΕΑ)
 7. Φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των τμημάτων και επιφανειών του ακινήτου όπου προτείνονται παρεμβάσεις.
 8. Εάν το ακίνητο ενοικιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν, χρειάζεται συμπλήρωση σχετικής δήλωσης συμμόρφωσης
 9. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ή/και ο σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού υποβάλλονται επιπρόσθετα: Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας, Φορολογική Δήλωση για το έτος αναφοράς της χώρας φορολογικής κατοικίας.
 10. Εάν προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής.
 11. Εάν ο αιτών απόκτησε εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου μετά την 31.12.2021 υποβάλλονται επιπρόσθετα: ο τίτλος ιδιοκτησίας, πιστοποιητικό μεταγραφής αρμόδιο υποθηκοφυλακείου ή πιστοποιητικό καταχώρησης στα κτηματολογική φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, υπεύθυνη δήλωση χρήσης του ακινήτου ως κύρια κατοικία, καταχώρηση/τροποποίηση δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9.
 12. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος φορολογίας ή η σύζυγος υπόχρεου ή τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%, υποβάλλεται «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας» από το Κέντρο Πιστοποιήσης Αναπηρίας ή αντίστοιχο νόμιμο έγγραφο υγειονομικής αρχής.
 13. Σε περίπτωση πολυτεκτικής ιδιότητας, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ενεργή ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), συνοδευόμενο από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Γιατί να επιλέξετε τη BIOCLIMA®

Η BIOCLIMA® με την εγγύηση της KRAFT Paints έχει αναπτύξει ειδικά για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» δύο ολοκληρωμένες ομάδες συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ελληνικές κλιματικές, φέρουν σήμανση CE & πληρούν στο ακέραιο τις ανάγκες του προγράμματος.

Σχεδιασμένα ειδικά για το Κλίμα της Ελλάδας

Προσφέρουν μία συνολική κτηριακή θωράκιση με ενεργειακή αναβάθμιση, προστασία έναντι καιρικών συνθηκών και ριζική αισθητική ανακαίνιση!

Όλα τα επιμέρους προϊόντα που συνθέτουν τα Συστήματα της BIOCLIMA® είναι προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας που είναι, ενδεικτικά:

 • Πλούσια φυσική γεωγραφική ποικιλομορφία
 • Έντονες μεταβολές στην θερμοκρασία και την υγρασία
 • Εκτεταμένες παραθαλάσσιες περιοχές με ύπαρξη κτηρίων
 • Συχνή σεισμική δραστηριότητα

Ακόμη συμμετέχουν σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτηρίων με οικονομική επιδότηση (π.χ. «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» του ΥΠΕΚΑ) παρέχοντας έως και 65% εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας.

 1. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaWall® βασιζόμενα σε όλα τα γνωστά θερμομονωτικά υλικά για εφαρμογή σε κατακόρυφες επιφάνειες (εξωτερικοί τοίχοι) και πυλωτές.
 2. Συστήματα θερμοϋγρομόνωσης ClimaRoof® (αποτέλεσμα συνεργασίας 2 κορυφαίων εταιρειών: KRAFT Paints & FIBRAN) βασιζόμενα σε πολύ υψηλής θερμομονωτικής αξίας θερμομονωτικά υλικά (εξηλασμένη πολυστερίνη) και σε καινοτόμα τσιμεντοειδή στεγανωτικά & συγκολλητικά υλικά, για εφαρμογή σε οριζόντιες επιφάνειες (ταράτσες, δώματα).

Συχνές Ερωτήσεις για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Πότε ξεκινάει το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ;

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» ξεκινάνε από τις 12 Ιουνίου 2023 και λήγουν στις 15 Νοεμβρίου 2023, μετά από επιπρόσθετη χρονική παράταση που αποφασίστηκε προσφάτως. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος.

Πότε λήγει το πρόγραμμα εξοικονομώ;

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το πρόγραμμα λήγουν στις 15 Νοεμβρίου 2023, μετά από επιπρόσθετη χρονική παράταση που αποφασίστηκε προσφάτως.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του εξοικονομω;

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στον ιστότοπο του προγράμματος μετά από επεξεργασία των αιτήσεων και κατάλληλη μοριοδότηση βάσει ανακοινωμένων κριτηρίων. Συνήθως, προκύπτουν μετά από μερικές βδομάδες από τη λήξη των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Πως υποβάλλω αίτηση στο πρόγραμμα;

Μέσω του gov.gr στο ειδικό πεδίο του «Εξοικονομώ 2023» ακολουθώντας τις οδηγίες.

Αναλαμβάνετε την κατάθεση αίτησης στο πρόγραμμα;

Η KRAFT Paints & η BIOCLIMA® ΔΕΝ αναλαμβάνουν τις διαδικασίες κατάθεσης αιτήσεων στο πρόγραμμα. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένους μηχανικούς & ενεργειακούς επιθεωρητές για αυτή την υπηρεσία.

Θα υπάρξει συνέχεια με το εξοικονομώ 2024;

Καθώς το πρόγραμμα ανανεώνεται κάθε χρόνο από το 2009, η πιο πιθανή εξέλιξη είναι πως ναι θα έχουμε νέο Εξοικονομώ 2024 αλλά και τα επόμενα χρόνια.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια του Προγράμματος;

Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα (€)

Οικογενειακό Εισόδημα

1

≥5.000

≤10.000

2

>5.000 – 10.000

>10.000 – 20.000

3

>10.000 - 20.000

>20.000 – 30.000

4

>20.000 – 30.000

>30.000 – 40.000

5

>30.000

> 40.000

Τα παραπάνω εισοδήματα προκύπτουν από την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του έτους 2021.

Ποια είναι τα ποσά της μέγιστης επιχορήγησης μίας αίτησης;

Ατομικό Εισόδημα (€)

Οικογενειακό Εισόδημα (€)

Ποσοστό Επιχορήγησης

Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα

Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση

≥5.000

≤10.000

75%

65%

>5.000 – 10.000

>10.000 – 20.000

70%

60%

>10.000 – 20.000

>20.000 – 30.000

55%

45%

>20.000 – 30.000

>30.000 – 40.000

45%

40%

>30.000

> 40.000

40%

40%

Ποιος είναι ο ανώτερος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης;

Ο ανώτατος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με ΦΠΑ ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 1. Το γινόμενο του 1,10 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
 2. Το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9
 3. τις 22.500 €

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και τα επιμέρους ανώτατα όρια ανά επιλέξιμη δαπάνη μεμονωμένης παρέμβασης.

Με ποιον τρόπο μοριοδοτούνται κι αξιολογούνται οι αιτήσεις στο Πρόγραμμα;

Α/Α

Κριτήριο

Βαρύτητα Συντελεστών

Ανώτατο Βαθμολογούμενο σημείο κτηρίου

Κατώτατο Βαθμολογούμενο σημίο κτηρίου

K1

Ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας*

50%

0,200

1,100

K2

Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας

14%

1.000(€)/άτομο οικογένειας

30.000(€)/άτομο οικογένειας

K3

Βαθμοημέρες

7%

14,069

0,2180

K4

Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ

5%

H

Γ

K5

Παλαιότητα κατασκευής

3%

Προ του 1955

2011

K6

Μονογονεϊκή Οικογένεια

7%

σταθερό

σταθερό

K7

ΑμεΑ**

7%

σταθερό

σταθερό

K8

Πολύτεκνοι***

7%

σταθερό

σταθερό

Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών

100%

 

 

Βαθμολογία = K₁ · 50% + K₂ · 14% + K₃ · 7% + K₄ · 5% + K₅ · 3% + K₆ · 7% + K₇ · 7% + K₈ · 7%

Για να ενταχθώ στο Πρόγραμμα πρέπει απαραίτητα να πάρω δάνειο;

Όχι δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί το ποσό που απομένει μετά την επιχορήγηση, αναλόγως των εισοδηματικών κριτηρίων, να καλυφθεί με ίδιες δαπάνες του ωφελούμενου.

Ποια η ελάχιστη ενεργειακή εξοικονόμηση για να υπαχθεί μία αίτηση στο Πρόγραμμα;

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ (και υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον Β’ Κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Ενεργειακές κατηγορίες (κατάταξη)

Επιλέξιμη Αίτηση με κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ

Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος: Κατάταξη Β’ ΠΕΑ

Α+

--

--

Α

--

--

Β+

--

--

Β

--

--

Γ

Γ

Α

Δ

Δ

Β+

Ε

Ε

Β

Ζ

Ζ

Γ

Η

Η

Δ

Χρειάζεστε βοήθεια ή προσφορά;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένα συνεργάτης μας θα σας καλέσει σύντομα για να διερευνήσει σε βάθος τις ανάγκες σας και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσφορά στα μέτρα σας.