Τα πάντα για την Εξωτερική Θερμομόνωση Τοίχου και Ταράτσας

Νέα 10 Οκτωβρίου 2023
θερμομόνωση και δενδρόσπιτο

Η BIOCLIMA® επικεντρώνεται σε προϊόντα & συστήματα που προσφέρουν λύσεις σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και αλλάζει ουσιαστικά την αντίληψη των παραδοσιακών δομικών υλικών, δίνοντας υψηλή προστιθέμενη αξία στον καταναλωτή.

Η εξοικονόμηση ενέργειας κaι η θερμική άνεση που προσφέρουν η εξωτερική θερμομόνωση τοίχου και η θερμομόνωση και υγρομόνωση ταράτσας, συνθέτει το τελικό μήνυμα της φιλοσοφίας BIOCLIMA®

Ο κτηριακός τομέας στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 41% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ανήκει στην οικιακή ομάδα & από την συνολική κατανάλωση ενέργειας στα ελληνικά νοικοκυριά, περίπου το 65% αφορά τη θέρμανση-ψύξη.

Το παραπάνω, ενισχύει ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητα λήψης μέτρων επαρκούς κτηριακής θερμομόνωσης και μείωσης των οικογενειακών εξόδων χειμώνα-καλοκαίρι. Μία ουσιαστική κι αποδοτική λύση που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα κτήρια είναι η εξωτερική θερμομόνωση.

Θερμομόνωση Τοίχου και Ταράτσας

Θερμομόνωση Τοίχου και Ταράτσας

Τι σημαίνει η Εξωτερική θερμομόνωση Κτηρίου: Το σύνολο των κατασκευαστικών μέτρων εκείνων που εφαρμόζονται εξωτερικά σε ένα κτήριο, καλύπτοντας όλα τα δομικά του στοιχεία. Θα μπορούσε να παρομοιαστεί με έναν «θερμικό μανδύα» ο οποίος τυλίγει εξωτερικά όλα τα μέρη μιας κατασκευής προσφέροντας ενεργειακή θωράκιση και προστασία από το περιβάλλον.

 

Με τα θερμομονωτικά υλικά επιδιώκεται η βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς μίας κτηριακής κατασκευής. Ένα κοινό τους γνώρισμα είναι η μεγάλη αντίσταση που προβάλλουν μέσω αυτών στη ροή της θερμότητας, λόγω της δομής της μάζας τους. Θερμομονωτικά υλικά, κατά κύριο λόγο, θεωρούνται εκείνα που διαθέτουν συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<0,1 W/mK.

Στην Ελλάδα, σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου και σε εφαρμογές θερμο-υγρομόνωσης ταρατσών, χρησιμοποιούνται κατά βάση τα παρακάτω υλικά κατά σειρά εμπορικού μεριδίου και χρήσης στον κατασκευαστικό κλάδο:  

Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS)

Η διογκωμένη πολυστερίνη (Expanded PolystyreneEPS) προέρχεται από την πετροχημική βιομηχανία κι ανήκει στην κατηγορία των αφρωδών συνθετικών υλικών.

Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) Η αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη (Extruded PolystyreneXPS) είναι συγγενές προϊόν της διογκωμένης πολυστερίνης, προερχόμενη από την πετροχημική βιομηχανία.

Πετροβάμβακας (MW) Ο πετροβάμβακας (Mineral WoolMW) ανήκει στην κατηγορία των ανόργανων ινωδών υλικών.

Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS)

Η θερμομόνωση ταράτσας και εξωτερικής τοιχοποιίας μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους αναλόγως του τύπου κατασκευής της, τις κλιματικές συνθήκες, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τις λειτουργικές ανάγκες των χώρων που περικλείονται. Οι 3 συνηθέστεροι τρόποι περιγράφονται συντόμως παρακάτω.

 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας (Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων)
 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας
 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στον πυρήνα της τοιχοποιίας

Δείτε όλα τα υποσυστήματα ClimaWall®

Πλεονεκτήματα Συστημάτων Θερμομόνωσης

Το ClimaWall® της BIOCLIMA® είναι ένα πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας αποτελώντας την πιο αξιόπιστη επιλογή στην Ελληνική αγορά και όχι μόνο. Αποτελείται από κατάλληλες διαδοχικές στρώσεις υλικών που περιβάλλουν εξωτερικά την τοιχοποιία της οικοδομής προσφέροντας ταυτόχρονα:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση (θερμομόνωση)
 • Προστασία έναντι καιρικών συνθηκών
 • Προστασία έναντι διείσδυσης υγρασίας
 • Αντιρρηγματική προστασία των όψεων
 • Καλαίσθητο τελικό φινίρισμα με πλήθος διακοσμητικών επιλογών
 • Ενισχυμένη πυροπροστασία

To ClimaRoof® της BIOCLIMA®είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελαφροβαρούς θερμο-υγρομόνωσης για δώματα (ταράτσες). Αποτελείται από συγκεκριμένες αλληλουχίες στρώσεων δομικών προϊόντων θερμομόνωσης, συγκόλλησης και στεγάνωσης τα οποία εφαρμόζονται σε στάδια επάνω στην ταράτσα ενός κτηρίου προσφέροντας αποδεδειγμένη υγρο-θερμική θωράκιση.

Συνδυάζει τα παρακάτω 4 κύρια χαρακτηριστικά:

 1. Θερμομόνωση της κατασκευής με χρήση εξηλασμένης πολυστερίνης της FIBRAN
 2. Διπλή Υγρομόνωση της κατασκευής (σε 2 επίπεδα: πάνω και κάτω από το θερμομονωτικό υλικό) με χρήση ειδικά σχεδιασμένων κονιαμάτων ενός και δύο συστατικών
 3. Ελαφριά προσθήκη στα φορτία της ταράτσας (ενδεικτικά 18-20Kg/m2)
 4. Δυνατότητα δημιουργίας ή διόρθωσης ρύσεων στην ταράτσα

Αποτελεί μία ιδανική λύση για ταράτσες κτηρίων και γενικότερα για οριζόντιες εξωτερικές επιφάνειες που χρήζουν θερμο-υγρομόνωσης καθώς προκύπτουν πολλά πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του, όπως:

 • Θερμική Άνεση όλες τις εποχές του χρόνου
 • Εξαιρετική Διπλή Υγρομόνωση
 • Άριστη πρόσφυση
 • Μικρό πάχος εφαρμογής 
 • Δυνατότητα δημιουργίας ρύσεων
 • Δυνατότητα διακοσμητικής τελικής επένδυσης
 • Έξυπνη & οικονομική επιλογή
 • Υψηλές μηχανικές αντοχές & ικανοποιητικής βατότητας
 • Μεγάλη υδρατμοπερατότητα και υδατοαπωθητικότητα

 

Τι πρέπει να προσέξετε στην εφαρμογή

Βασικές Προϋποθέσεις Εφαρμογής Θερμομόνωσης ClimaWall®

 • Τα συστήματα δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται κάτω από βροχή ή δυνατό αέρα.
 • Κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής τους τα εφαρμοσμένα υλικά και επιχρίσματα πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή, τον παγετό, το δυνατό αέρα και το απ’ ευθείας φως του ήλιου τουλάχιστον για 72 ώρες.
 • Πριν ξεκινήσει η εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, θα πρέπει να έχουν:
  1. τελειώσει όλες οι εργασίες και τυχόν αναμονές (π.χ. αναμονές αλεξικέραυνου, αναμονές στήριξης αποχέτευσης, δορυφορικής τηλεόρασης, κλπ) που έχουν σχέση με υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκα- ταστάσεις στις όψεις του κτηρίου
  2. τοποθετηθεί κατάλληλες βάσεις στήριξης σε περίπτωση τοποθέτησης κλιματιστικών μονάδων και συστημάτων σκίασης (τέντες)
  3. τοποθετηθεί οι μαρμαροποδιές και οι ψευτόκασες (προαιρετικά, αναλόγως συνεννόησης αλλη- λουχίας εργασιών μεταξύ των εγκαταστατών)
  4. τελειώσει απαραιτήτως οι εργασίες στεγανοποίησης ταράτσας και προβόλων (μπαλκόνια), καθώς ενδέχεται κατά τη διάρκεια των εργασιών θερμομόνωσης να διεισδύσει υγρασία με δυσά- ρεστα αποτελέσματα.
Βασικές Προϋποθέσεις Εφαρμογής Θερμομόνωσης ClimaWall®

Οι πιο πάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να εξασφαλίζονται από κατάλληλα τεχνικά μέτρα και οργάνωση των εργασιών (π.χ. με τη σκίαση των επιφανειών από το απευθείας φως του ήλιου).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας (υφιστάμενες και επερχόμενες λαμβάνοντας υπόψιν δελτία καιρού κ.α.) και να τηρούνται τα αναγρα- φόμενα όρια στις συσκευασίες των προϊόντων.

Βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής ClimaRoof®

 • Το ελάχιστο πάχος του θερμομονωτικού καθορίζεται από την ενεργειακή μελέτη και τους τυχόν κατασκευαστικούς περιορισμούς στην ανύψωση του δώματος. Συνήθως απαιτείται ελάχιστο πάχος θερμομονωτικού υλικού από 60 έως 100 mm, ανάλογα με τη κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτήριο.
Βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής ClimaRoof®
 • Ο έλεγχος των κλίσεων και της επιπεδότητας του υποστρώματος είναι απαραίτητος και γίνεται με αλφαδοπήχυ σε όλη την επιφάνεια του δώματος ή με χρήση Laser.
 • Η αλφαδόπηχη μήκους 1 έως 3 m, πρέπει να ακουμπάει στο υπόστρωμα και το μήκος της να κοιτάει την υδρορροή. Η φυσαλίδα τότε πρέπει να πηγαίνει στην αντίθετη πλευρά από την υδρορροή (εκτός εάν το αλφά- δι λειτουργεί αντίθετα). Οι τελικές κλίσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην λιμνάζει το νερό, αλλά να κατευ- θύνεται στις υδρορροές, δηλαδή να είναι πάντοτε θετικές και κατ’ ελάχιστο 1 %.
 • Ράμμα χρειάζεται να τραβηχτεί, όταν μια ταράτσα θεωρείται ότι είναι δύσκολη με μεγάλες ανωμαλίες, πολλές λακκούβες ή πολλές υδρορροές. Τοπικές μαυρίλες σημαίνει ότι το νερό λιμνάζει και δεν υπάρχουν σωστές ρύ- σεις. Ο παραπάνω έλεγχος πρέπει να γίνεται σχολαστικά και να αποφασιστεί η διόρθωση ή και η δημιουργία κλίσεων, ώστε να κοστολογηθεί σωστά το σύστημα.
 • Διαφορές ύψους μέχρι ±10 mm διορθώνονται με το κονίαμα ClimaRoof KF-1. Μεγαλύτερες διαφορές και σε επιφάνεια μεγαλύτερη από το μέγεθος της θερμομονωτικής πλάκας μπορούν να καλυφθούν με μεγαλύτερο ή μικρότερο πάχος θερμομονωτικής πλάκας από το μέσο πάχος θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Είναι απαραίτητο περιμετρικά της εφαρμογής και σε σημεία συμβολής δαπέδου με κατακόρυφα στοιχεία να έχει προβλεφθεί η δημιουργία αρμού διαστολής.
 • Είναι απαραίτητη η δημιουργία εσωτερικού αρμού διαστολής σε δώματα με επιφάνειες άνω των 80m2 και αναλόγως της γεωμετρίας της επιφάνειας.
 • Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος κάτω από 5oC και πάνω από 35oC.
 • Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και δυνατό αέρα.