Σεμινάρια Επιβλέποντος Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοίχου ClimaWall® της BIOCLIMA®, με την διαπίστευση του Φορέα Πιστοποίησης Swiss Approval

Η Bioclima®, με την εγγύηση της KRAFT Paints, συνεχίζοντας να υποστηρίζει τον επαγγελματία του αύριο, διοργανώνει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον καταξιωμένο Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων SWISS APPROVAL, με στόχο να προσφέρει πιστοποιημένη γνώση με βάση τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νομοθετικά πλαίσια, σε Φυσικά Πρόσωπα, Μηχανικούς και Εργολάβους. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Πιστοποίηση Επιβλέποντος Έργων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοιχοποιίας ClimaWall® της Bioclima®». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται κατά τη διάρκεια δύο ημερών, ενώ οι εξετάσεις με επίβλεψη από τον Φορέα Πιστοποίησης SWISS APPROVAL, πραγματοποιούνται σε επόμενη διαφορετική ημερομηνία (δια ζώσης ή online). Με την επίτευξη επιτυχούς αποτελέσματος παραδίδεται στους ενδιαφερόμενους αντίστοιχο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Πιο συγκεκριμένα, στο σεμινάριο αναλύονται επιλεγμένα βασικά στοιχεία Ευρωπαϊκών και Εθνικών Κανονιστικών Πλαισίων σχετικά με: την εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας ενός κτηρίου, τον επικαιροποιημένο νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτηρίων (Π.Δ. 41/2018), το ευρύτερο Εθνικό κι Ευρωπαϊκό πλαίσιο απαιτήσεων ενεργειακής θωράκισης των κτηρίων, καθώς και τις σύγχρονες περιβαλλοντικές αξιολογήσεις των κατασκευών (π.χ. LEED, BREΕAM, WELL),  και των οικοδομικών συστημάτων / προϊόντων που συμμετέχουν σε αυτά (π.χ. EPD).
 
Το Σεμινάριο διενεργείται από έμπειρους Μηχανικούς της Τεχνικής Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Bioclima® κι αποτελείται, αρχικά, από θεωρητικό μέρος όπου επεξηγούνται επιπρόσθετα με τα αναφερθέντα παραπάνω, οι διάφορες έννοιες & οι κατασκευαστικοί μέθοδοι της ενεργειακής αναβάθμισης και  θερμομόνωσης με πλήθος παραδειγμάτων και περιπτωσιολογίας. Στη συνέχεια, επιδεικνύονται στη πράξη τα βασικά στάδια εφαρμογής του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας από εξειδικευμένο Τεχνικό Εφαρμογών και επιλύονται τυχόν απορίες. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν κατάλληλο υλικό, με συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία για μελλοντική χρήση.
 
Με βάση όλα τα παραπάνω, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία των Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοιχοποιίας ClimaWall® της Bioclima® και γίνεται εκτενής αναφορά στο πώς αυξάνεται η αξία του κτιρίου, όταν διαθέτει καλή ενεργειακή κλάση.
 
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εξελίσσει το εκπαιδευτικό προφίλ της εταιρείας, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια μέσω ειδικών εκπαιδεύσεων σε καταστήματα, στην έδρα της εταιρείας, αλλά και μέσω webinars. Στόχος της Bioclima®, με την εγγύηση της KRAFT Paints, είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα επαγγελματιών με ειδικευμένες γνώσεις και υψηλή εξειδίκευση αναφορικά με την εξωτερική θερμομόνωση, ώστε η ανάληψη και υλοποίηση παρόμοιων έργων, να πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα από το αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.
 
Η KRAFT Paints καινοτομεί για ακόμα μια φορά και σε συνεργασία με την SWISS APPROVAL, αποτελώντας την 1η Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Χρωμάτων & Επισκευαστικών Δομικών Υλικών, που πιστοποιεί μηχανικούς και εργολάβους στην επίβλεψη της τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης, με εξετάσεις που εποπτεύονται από εξωτερικό, ανεξάρτητο φορέα, λαμβάνοντας τα σχετικά πιστοποιητικά τεχνικής επάρκειας.