Ποια είναι η καλύτερη εξωτερική θερμομόνωση ανά κλίμα;

Νέα 05 Ιουλίου 2023
καλύτερη εξωτερική θερμομόνωση bioclima

Το τελευταίο διάστημα όπου το ενεργειακό κόστος αποτελεί σημαντική δαπάνη του κάθε νοικοκυριού και η κλιματική αλλαγή επιφέρει ασυνήθιστα & έντονα καιρικά φαινόμενα, οι κτηριακές κατασκευές απαιτούν - ίσως περισσότερο επίμονα από κάθε άλλη φορά - την λήψη αναγκαίων μέτρων για θωράκιση και αναβάθμιση.

Η εξωτερική θερμομόνωση ενός κτηρίου συνθέτει την καλύτερη λύση για ένα ακίνητο προσφέροντας εξαιρετική ενεργειακή αναβάθμιση καλύπτοντας εξωτερικά ολόκληρη την οικοδομή (τοίχους, κολώνες, δοκάρια κλπ.) και παράλληλα ανακαινίζοντας αισθητικά τις εξωτερικές επιφάνειες του κτηρίου.

Βασικά πλεονεκτήματα πιστοποιημένου συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης - Θερμοπρόσοψης

 • Δημιουργία συνεχούς «ενεργειακού μανδύα» θωράκισης της κατασκευής
 • Προστασία των δομικών στοιχείων έναντι κλιματικών συνθηκών, μηχανικών καταπονήσεων, ρηγματώσεων κλπ.
 • Περιορισμός, στο ελάχιστο δυνατό, των θερμογεφυρών
 • Εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας (δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας) των δομικών στοιχείων
 • Μείωση στο ελάχιστο του κινδύνου σχηματισμού υγρασίας συμπύκνωσης (δημιουργία μούχλας)
 • Αύξηση ωφέλιμου εσωτερικού χώρου έως και 6% (σε σχέση με άλλες μεθόδους κατασκευής) λόγω δυνατότητας χρήσης μονοκέλυφης τοιχοποιίας
 • Διασφάλιση ποιότητας κατασκευής λόγω ύπαρξης Πιστοποιημένων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης, βάσει Ευρωπαϊκών Οδηγιών (EAD 040083-00-0404)
 • Πολυάριθμες επιλογές τελικής υφής και τεχνοτροπίας επιχρισμάτων, καλύπτοντας όλες τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις
 • Οικονομική επιλογή, καθώς δεν απαιτείται επιπλέον σοβάτισμα κι ελαιοχρωματισμός των εξωτερικών επιφανειών που θα επικαλυφθούν με τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης.
 • Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και με το ελάχιστο δυνατό πάχος θερμομονωτικού υλικού
 • Ιδανικότερη επιλογή σε υφιστάμενα-παλιά κτήρια
 • Δεν απαιτεί διακοπή λειτουργίας των εσωτερικών χώρων του κτηρίου καθώς εφαρμόζεται από την εξωτερική πλευρά (χαμηλή όχληση ενοίκων)

Πως επηρεάζει η περιοχή την επιλογή υλικών

Ένα εύλογο ερώτημα, πλέον, που προκύπτει σχετίζεται με το ποια υλικά και συνδυασμοί εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση κτηρίου και για κάθε κλιματική ζώνη;

Μονολεκτική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν υπάρχει καθώς οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή των υλικών των διαθέσιμων συνδυασμών εξωτερικής θερμομόνωσης, και την κατάλληλη εποχη για εξωτερική θερμοπρόσοψη είναι πολυποίκιλοι όπως:

 1. Η γεωγραφική περιοχή (π.χ. ορεινή, παραθαλλάσια, αστική)
 2. Οι κλιματολογικές συνθήκες
 3. Η χρήση και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κτηρίου
 4. Το είδος & τα χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων και της κατασκευής του κτηρίου
 5. Οι τεχνικές απαιτήσεις βάσει Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Κανονισμών (π.χ. θερμομόνωση βάσει ΚΕΝΑΚ, πυροπροστασία κτηρίου βάσει Π.Δ. 41/2018)
 6. Η σεισμογένεια της περιοχής
 7. Οι αισθητικές απαιτήσεις του ιδιοκτήτη (π.χ. φινιρίσματα, αποχρώσεις)
 8. Η τεχνογνωσία του συνεργείου εφαρμογής κ.α.

Αναλόγως των δεδομένων που προκύπτουν από τα παραπάνω εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ποια προϊόντα είναι κατάλληλα να επιλεχθούν ως εξωτερική θερμομόνωση.

Διαφορές εξωτερικής θερμομόνωσης με παραδείγματα

Για παράδειγμα, ένα κτήριο που βρίσκεται ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση και σε δασική διαμόρφωση χρειάζεται να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα όσον αφορά την Συμπεριφορά στη Φωτιά και την Πυροπροστασία του Κτηρίου προκρίνοντας τη χρήση πετροβάμβακα ως θερμομονωτικού υλικού.

Σε άλλη περίπτωση, σε κτήριο σύμμεικτης κατασκευής ή/και χρήσης ξηράς δόμησης, ως στοιχείο της εξωτερικής τοιχοποιίας, δημιουργείται η απαίτηση ενός αρκετά εύκαμπτου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με χρήση οργανικού υλικού βασικής στρώσης & εύκαμπτου οργανικού τελικού επιχρίσματος. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι ρηγματώσεις λόγω μικρομετακινήσεων του υποστρώματος, που ενδέχεται να λάβει χώρα σε τέτοιου είδους κατασκευές.

Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση κτηρίου που είναι πολύ κοντά στη θαλάσσια ακτογραμμή, καθώς δημιουργείται η ανάγκη αντοχής του τελικού επιχρίσματος σε σχεδόν μόνιμα υψηλά υγρά φορτία. Σε μία τέτοια περίπτωση η χρήση διαπνεόμενων, υδαταπωθητικών, οργανικών τελικών επιχρισμάτων που εμπεριέχουν σιλικόνη θεωρείται μία πολύ επιλογή.

Κάθε κτήριο έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οπότε υπάρχουν πάρα πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις όπου αναλόγως των απαιτήσεων πρέπει να επιλεγούν αντίστοιχα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης-θερμοπρόσοψης που να ικανοποιούν όλα τα παραπάνω.

Τι σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης να επιλέξετε

Τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοίχου ClimaWall® της BIOCLIMA® διαθέτουν όλες τις απαραίτητες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις (ΕΟΤΑ, CPR 305/2011 κλπ.) κι έχουν αξιολογηθεί για την Συμπεριφορά στη Φωτιά (EN 13501-1) διασφαλίζοντας τις θερμομονωτικές & μηχανικές τους αποδόσεις, κι ενισχύοντας της Πυροπροστασία του Κτηρίου.

Παράλληλα, είναι το 1ο Ελληνικό Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης τοιχοποιίας που διαθέτει Δήλωση Περιβαλλοντικής Επίδοσης (EPD) συμβάλλοντας στην καλύτερη «πράσινη» αξιολόγηση των κτηρίων βάσει LEED, BREEAM, DGNB, WELL κλπ.

Τέλος, με την ολοκληρωμένη σειρά τελικών επιχρισμάτων ClimaTop® προσφέρει αμέτρητους συνδυασμούς χημικής σύστασης, φινιρισμάτων, κοκκομετρίας και αποχρώσεων με αντοχή στην UV ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες.

Οι πολυάριθμοι συνδυασμοί πιστοποιημένων συστημάτων της BIOCLIMA δίνουν λύση σε οποιασδήποτε μορφολογίας κτήριο, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, καλύπτοντας όλες τις αρχιτεκτονικές, αισθητικές & περιβαλλοντικές απαιτήσεις ενώ υποστηρίζονται και από το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ».