Πιστοποίηση επαγγελματιών από την BIOCLIMA, σε συνεργασία με το κατάστημα Paint Plus Νικόλαος Γ. Νταγιόπουλος στην Καλαμάτα

Σεμινάρια/ Webinars 23 Ιουλίου 2023
seminar_kalamata

Η BIOCLIMA, η πρώτη εταιρεία διεθνώς που πιστοποιεί με ανεξάρτητο τρόπο επαγγελματίες στην επίβλεψη της τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης

 

Η BIOCLIMA, μέλος του Ομίλου Druckfarben, συνεχίζει να υποστηρίζει τον επαγγελματία του αύριο, διοργανώνοντας προγράμματα εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων SWISS APPROVAL, με στόχο να προσφέρει πιστοποιημένη γνώση με βάση τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νομοθετικά πλαίσια, σε Φυσικά Πρόσωπα, Μηχανικούς και Εργολάβους σε όλη την Ελλάδα.

Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το 2021, η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της BIOCLIMA πραγματοποίησε ακόμα ένα επιτυχημένο σεμινάριο, στις 21-22 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Elite City Resort στην Καλαμάτα, επενδύοντας στους επαγγελματίες του χώρου της Θερμομόνωσης στην Πελοπόννησο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης, ο Application Specialist, παρουσίασε τεχνικά θέματα εφαρμογής τόσο μέσα από βίντεο όσο και με δια ζώσης εφαρμογή. Παράλληλα, έγινε αναφορά στις νέες νομοθεσίες για τα κτίρια τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε τοπικό επίπεδο και δόθηκε ειδική βαρύτητα στον νόμο πυροπροστασίας και σε νέες πιστοποιήσεις όπως το EPD.

Με βάση όλα τα παραπάνω, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία των Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης BIOCLIMA και έγινε εκτενής αναφορά στο πώς αυξάνεται η αξία του κτιρίου, όταν διαθέτει καλή ενεργειακή κλάση. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες έλαβαν εγχειρίδιο μόνωσης, με συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία για μελλοντική χρήση.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εξελίσσει το εκπαιδευτικό προφίλ της εταιρείας, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια μέσω ειδικών εκπαιδεύσεων σε καταστήματα, στην έδρα της εταιρείας, αλλά και μέσω webinars. Στόχος της BIOCLIMA, είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα επαγγελματιών με ειδικευμένες γνώσεις και υψηλή εξειδίκευση αναφορικά με την εξωτερική θερμομόνωση, ώστε η ανάληψη και υλοποίηση παρόμοιων έργων, να πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα από το αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.

Ο Όμιλος Druckfarben, καινοτομεί για ακόμα μια φορά και, σε συνεργασία με το κατάστημα Paint Plus Νικόλαος Γ. Νταγιόπουλος στην Καλαμάτα και την SWISS APPROVAL, αποτελεί την πρώτη εταιρεία που πιστοποιεί μηχανικούς και εργολάβους στην επίβλεψη της τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης, με εξετάσεις που εποπτεύονται από εξωτερικό, ανεξάρτητο φορέα, λαμβάνοντας τα σχετικά πιστοποιητικά τεχνικής επάρκειας.