Όμιλος ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ: Σταθερά Ανοδική Πορεία

Δελτία τύπου 25 Οκτωβρίου 2022
Όμιλος ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ: Σταθερά Ανοδική Πορεία

Ο Όμιλος ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας, στην παραγωγή/διανομή των αρχιτεκτονικών χρωμάτων και κονιαμάτων με την εμπορική ονομασία KRAFT PAINTS® και των πιστοποιημένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης BIOCLIMA®. Με βάση τα στοιχεία της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του 2021, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ανήλθε στο επίπεδο των €70,23 εκ. έναντι των €62,17 εκ. της προηγούμενης χρήσης, καταγράφοντας σημαντική ενίσχυση της τάξης του 13%.

Τα κέρδη προ φόρων, των χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €9,31 εκ. από €9,73 εκ. το 2020, δείχνοντας τη σταθερότητα του Ομίλου παρόλες τις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων σημείωσαν μικρή μείωση της τάξης του 2,8% και ανήλθαν σε €5,04 εκ. έναντι των €5,18 εκ. του 2020. Η ανάπτυξη του Ομίλου την περσινή χρονιά οδήγησε σε 45 νέες θέσεις εργασίας, εστιάζοντας στο ανθρώπινο δυναμικό των τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης, παραγωγής και εξυπηρέτησης πελατών, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων σε 371 άτομα.

Στις αρχές του 2022, ολοκληρώθηκε η νέα, σύγχρονη και αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής στον Ασπρόπυργο Αττικής για τα Δομικά Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης BIOCLIMA®, ύψους €3,5 εκ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η κτιριακή επέκταση στον Άγιο Νικόλαο Ευβοίας, η οποία αφορούσε στη μετεγκατάσταση της παραγωγής των εξειδικευμένων μελανιών νερού, καθώς και στον νέο παραγωγικό εξοπλισμό, συνολικού ύψους €1,3 εκ. Οι ανωτέρω επενδύσεις αποτελούν μέρος του τριετούς επενδυτικού πλάνου του Ομίλου συνολικού ύψους €5,4 εκ., το οποίο συντείνει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.

Με γνώμονα πάντα τις αξίες μας, την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα, ο Όμιλος συνεχίζει να εξελίσσεται διεκδικώντας ηγετική θέση στους τομείς δραστηριότητάς του, εξασφαλίζοντας όφελος ταυτόχρονα για τους καταναλωτές, την κοινωνία και το περιβάλλον και δημιουργώντας ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον για όλους.