Όμιλος Druckfarben Hellas: Κορυφαία διάκριση Εταιρικής Υπευθυνότητας

Δελτία τύπου 23 Ιουνίου 2022
Όμιλος Druckfarben Hellas: Κορυφαία διάκριση Εταιρικής Υπευθυνότητας

Διακρίθηκε στην κατηγορία SILVER από το CR Index

 

Ο Όμιλος Druckfarben Hellas, διακρίθηκε στην κατηγορία SILVER από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης και βάσει του Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index), για τις επιδόσεις του στην εφαρμογή υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών κατά τη χρονική περίοδο 2020-2021. O δείκτης CR Index αποτελεί διεθνώς ένα κορυφαίο εργαλείο της συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην αειφόρο εξέλιξη αναφορικά με τις επιδόσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τέσσερις επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διάκριση της Druckfarben Hellas, μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης με αυστηρά διεθνή κριτήρια, ανέδειξε τις καλές πρακτικές της εταιρικής κοινωνικής στρατηγικής του Ομίλου ως προς τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση ενεργειών και του αντίκτυπου που έχουν στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το περιβάλλον η Druckfarben Hellas αξιολογήθηκε για τις πολιτικές και ενέργειες για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση των αποβλήτων και την περιβαλλοντική πολιτική του Ομίλου. Αντίστοιχα, για τις ενέργειες που απευθύνονται στο κοινωνικό σύνολο, ο Όμιλος αξιολογήθηκε σχετικά με την ποικιλομορφία στον χώρο εργασίας, την εξέλιξη των εργαζομένων, την ισότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την επένδυση στην τοπική κοινωνία.

Ο Όμιλος Druckfarben Hellas, αποτελεί την πρώτη εταιρεία του κλάδου που διαθέτει τη συγκεκριμένη αξιολόγηση. Η σημαντική διάκρισή του, έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών και της υψηλής επικέντρωσής του να αποτελεί πρότυπο περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας. Μέσα από τις βέλτιστες πρακτικές και επενδύσεις προς την πράσινη ανάπτυξη, έχει καταφέρει να επιτύχει πολλούς από τους βιώσιμους στόχους του, αναδεικνύοντας την αφοσίωση της εταιρείας στις πρακτικές διαφάνειας και συνεχούς βελτίωσης.