Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»

Προγράμματα Επιδότησης 27 Μαρτίου 2024
energy saving

Το μέγιστο ποσό της επιδότησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι επιχειρήσεις που μπορούν να λάβουν μέρος, αλλά και οι λύσεις εξωτερικής θερμομόνωσης που θα δώσουν στο κτήριο την ευκαιρία να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την πράσινη μετάβαση.

Σημαντικός αριθμός εμπορικών κτηρίων στην Ελλάδα έχουν κτιστεί σε περασμένες δεκαετίες. Αρκετά ακόμη και πριν το 1980.

Τα περισσότερα από αυτά τα κτήρια δεν έχουν ανακαινιστεί, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν αυξημένες ενεργειακές δαπάνες αλλά και να είναι πιο ευάλωτα στα έντονα καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, οικονομικοί λόγοι αλλά και ο μεγάλος στόχος της βιωσιμότητας, βάζουν στο τραπέζι στόχους ενεργειακής εξοικονόμησης αλλά και μείωσης εκπομπών ρύπων, ώστε να επέλθει εξοικονόμηση δαπανών, αλλά και να γίνει ένα βήμα για έναν πιο πράσινο πλανήτη.

Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ», το οποίο εστιάζει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα της οικονομίας (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός), σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα πράσινης μετάβασης, καθώς συνολικά θα διατεθούν περί τα 176 εκατομμύρια ευρώ, με το ποσοστό της επιδότησης μέσω του προγράμματος να ανέρχεται έως και το 65% των συνολικών δαπανών. (Το ποσό που θα εκταμιευθεί εξαρτάται από το είδος των δαπανών, καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ από αυτά εξαρτάται και το συνολικό ποσό της επιδότησης).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, χωρίς τον Φ.Π.Α.) φτάνει τις 500 χιλιάδες ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και τις 250 χιλιάδες ευρώ για τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι μια επιχείρηση μπορεί να επιδοτηθεί έως και με κάτι περισσότερο από 300 χιλιάδες ευρώ προκειμένου να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την πράσινη μετάβαση!

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις των κλάδων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ή και κλειδιών, τα οποία όμως δεν ξεπερνούν τις 200 κλίνες. Ο λόγος για ξενοδοχεία, επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, αλλά και κάμπινγκ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα, είναι:

 1. να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο
 2. να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα
 3. να μην είναι προβληματική επιχείρηση - στην περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων απαιτείται να δηλωθεί ότι και η ενιαία επιχείρηση δεν είναι προβληματική
 4. να μην εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων σε βάρος της επιχείρησης (αρχή Deggendorf)
 5. να υποβάλει μία (1) και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα Δράση
 6. να δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
 7. να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης - επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές Α.Μ.Ε.Α. και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.

Οι εργασίες που επιδοτούνται

Γενικώς, οι επιδοτήσεις καλύπτουν ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής και άλλες σχετικές παρεμβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση για την υλοποίηση παρεμβάσεων που αφορούν σε: ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (π.χ. θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης), εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων (αντικατάσταση λεβητών με αντλίες θερμότητας), αλλά και ψύξης χώρων (αντικατάσταση ψυκτών), αερισμού χώρων, ζεστού νερού χρήσης, αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία), κ.ά.

Τέλος, επιδοτούνται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών κ.ά.

Η εξοικονόμηση ξεκινάει από τη θερμομόνωση

Όπως είδαμε και παραπάνω, μέσα στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι και η εξωτερική θερμομόνωση, θεμελιώδες βήμα για την πράσινη μετάβαση. Θερμομόνωση που εξοικονομεί ενέργεια και χρήμα, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης μέσα στο κτήριο, προσφέροντας δροσιά το καλοκαίρι και ζεστασιά το χειμώνα.

Η BIOCLIMA® με την εγγύηση της KRAFT Paints προσφέρει ειδικά για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ», ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ελληνικές κλιματικές συνθήκες, φέρουν σήμανση CE και πληρούν στο ακέραιο τις ανάγκες του προγράμματος. Τα συστήματα BIOCLIMA ClimaWall αποτελούν ιδανική λύση για ανακαίνιση του ξενοδοχείου, των γραφείων ή μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο εμπόριο, καθώς ευέλικτα και προσαρμοστικά όπως είναι μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε κτήριο, ανεξαρτήτως χρονολογίας κατασκευής, τοποθεσίας ή άλλων ιδιαιτεροτήτων.

Πρόκειται για Πιστοποιημένα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης που τοποθετούνται πάνω από την τοιχοποιία και έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την ελληνική πραγματικότητα που είναι πλούσια σε μικροκλίματα και αρχιτεκτονική παράδοση. Ουσιαστικά η εξωτερική θερμομόνωση είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον.

Όταν μάλιστα, το κόστος της παρέμβασης επιδοτείται από το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ», σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το 65% του προϋπολογισμού, τότε και χωρίς δεύτερη σκέψη, η εξωτερική θερμομόνωση με συστήματα BIOCLIMA ClimaWall αποτελεί επιλογή. Προσθέστε στα παραπάνω και την ανεξάντλητη γκάμα χρωμάτων της KRAFT Paints για κάθε επιφάνεια του κτηρίου, αλλά και όλα τα σχετικά προϊόντα (στεγανωτικά, επισκευαστικά, πατητή τσιμεντοκονία κ.ά.) και πλέον ξέρετε γιατί η KRAFT Paints και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ», συνεργάζονται ιδανικά.

Χρήσιμες λεπτομέρειες

 • Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Απριλίου 2024 (18:00). Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr/ Στο ίδιο link θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και θα απαντηθεί κάθε ερώτημά σας, ενώ εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα.
 • Για να ενταχθεί μια επιχείρηση πρέπει να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθώς και δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία βεβαιώνει ότι: (α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο, (β) συμφωνεί με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή να είναι ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4019/2011 όπως ισχύει, Ιδρύματα και Οργανισμοί Κοινωφελούς Σκοπού Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 • Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής, η αντικατάσταση καυστήρων και λεβήτων με καυστήρες ή λέβητες ορυκτών καυσίμων, οι εργασίες συντήρησης, τα κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (π.χ. κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες), αλλά ούτε και οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και δαπάνες που αφορούν σε δασμούς και τέλη.