Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο του Κατασκευαστικού Κλάδου

Νέα 17 Ιουλίου 2023
κατασκευαστικό σχέδιο

Η ολοένα αυξανόμενη τάση μεταστροφής της οικονομίας από γραμμική σε κυκλική, επηρεάζει όπως ήταν αναμενόμενο και τον Κατασκευαστικό Κλάδο, καθώς αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και περαιτέρω εξειδικευμένα μέτρα πολιτικής τα οποία μεταξύ άλλων βοηθούν και στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας (στο πλαίσιο του περίφημου EU Green Deal).

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2023 για αιτήσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών ανέγερσης νέων κτιρίων ή προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια (επιφάνειας άνω των 500m2) υποχρεούνται να τοποθετούν συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον της κάλυψης (Νόμος 4936/2022, Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Άρθρο 17).

Παράλληλα, θεσπίζεται ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064-1:2018, κατηγορίας 1 και 2 ή άλλης αντίστοιχης μεθόδου, όσον αφορά τα μέτρα μείωσης εκπομπών από επιχειρήσεις (Νόμος 4936/2022, Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Άρθρο 20).

Το 40% των εκπομπών CO2 οφείλεται στο τομέα των κτιρίων και των κατασκευών. Παράλληλα, σε μια τυπική κατοικία το 65% της ενεργειακής κατανάλωσης αφορά τη θέρμανση και τη ψύξη και το 35% ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. θερμοσίφωνο, φωτισμός κλπ). Οι μεγαλύτερες ενεργειακές απώλειες σε μια κατοικία εντοπίζονται δια μέσου των τοίχων και της οροφής. Η μόνωσή τους αποτελεί μία από τις πλέον αποδοτικές παρεμβάσεις στο κτήριο εξοικονομώντας κατανάλωση ενέργειας έως και 65%.

Tα συστήματα της Bioclima®, ClimaWall® & ClimaRoof® , θωρακίζουν ενεργειακά τα κτήρια και παράλληλα ανακαινίζουν και προστατεύουν τις επιφάνειες όπου εφαρμόζονται.

To ClimaWall® αποτελεί μία σειρά από συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας τα οποία καλύπτουν κάθε τεχνική απαίτηση για νέες και υφιστάμενες κτηριακές κατασκευές, με την ένωση των επιμέρους υλικών που απαρτίζουν το κάθε σύστημα. Υπάρχουν 4 διακριτά και εξειδικευμένα συστήματα, βάσει του χρησιμοποιούμενου θερμομονωτικού υλικού, τα οποία συνεισφέρουν θετικά στην ταξινόμηση των κτηριακών κατασκευών σύμφωνα με τα συστήματα αξιολόγησης «πράσινης» δόμησης διεθνούς κύρους, όπως τα LEED, BREEAM & WELL.

To ClimaRoof® είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελαφροβαρούς θερμο-υγρομόνωσης για δώματα (ταράτσες). Αποτελείται από συγκεκριμένες αλληλουχίες στρώσεων προϊόντων θερμομόνωσης, συγκόλλησης και στεγάνωσης τα οποία εφαρμόζονται σε στάδια επάνω στην ταράτσα ενός κτηρίου προσφέροντας αποδεδειγμένη διπλή υγρο-θερμική θωράκιση σε συνδυασμό με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση φορτίων για την κατασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές για τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας και θερμουγρομόνωσης ταράτσας στα κατασκευαστικά σας έργα μπορείτε να απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.