Η BIOCLIMA ® μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας

Δελτία τύπου 31 Μαρτίου 2023
kape_bioclima

Με σημαντική παρουσία, η BIOCLIMA ® έδωσε το παρών στις πρώτες συναντήσεις του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ), που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ.

Ανάμεσα στους 14 συμμετέχοντες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις – μέλη του ΣΣΚ, η Druckfarben Hellas, παρουσίασε τα προϊόντα της BIOCLIMA ® και την συνεισφορά τους στα πράσινα κτήρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Με όραμα να δημιουργήσει αξία και να κάνει πιο προσιτό το πράσινο μέλλον που μας αφορά όλους, τα Πιστοποιημένα Δομικά Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης BIOCLIMA® είναι τα πρώτα ελληνικά συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με «Πράσινη» Πιστοποίηση EPD (Environmental Product Declaration), εξασφαλίζοντας την ανώτερη «οικολογική» ταξινόμηση των κτηριακών κατασκευών σύμφωνα με τα συστήματα βαθμονόμησης διεθνούς κύρους, όπως τα LEAD, BREEM & WELL. Επιπλέον, τα προϊόντα BIOCLIMA® είναι πλήρως εναρμονισμένα με όλους τους σύγχρονους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Κανονισμούς, σχετικά με τη θερμομόνωση και την πυροπροστασία των κτηριακών κατασκευών.

Η συμμετοχή του Ομίλου Druckfarben στις ενημερωτικές συναντήσεις του ΣΣΚ είναι ιδιαίτερα σημαντική και ταυτόχρονα αξιοποιήσιμη από τους συμμετέχοντες, καθώς η διάσταση της αειφορίας είναι παρούσα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων της εταιρίας. Βασικός πυλώνας στη βιώσιμη στρατηγική του Ομίλου είναι η χρήση πρώτων υλών με χαμηλό αποτύπωμα και ανακυκλωμένων συσκευασιών πιστοποιημένων από εξωτερικούς φορείς, που συμβάλουν στην κυκλική οικονομία.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα ενισχύσουν τη στρατηγική ανάπτυξης και την εξωστρέφεια του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας, εστιάζοντας σε καινούριες θέσεις εργασίας στην Έρευνα & Ανάπτυξη  και στηρίζοντας το μήνυμα "Ελληνική Καινοτομία, που συμβαδίζει απόλυτα με τη στρατηγική της BIOCLIMA ®.

Με το βλέμμα στην καινοτομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος Druckfarben, μέσω της παραγωγής και εμπορίας των δομικών συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης BIOCLIMA ® και των αρχιτεκτονικών χρωμάτων KRAFT Paints, επιδιώκει και κατορθώνει σταθερά να ανταποκρίνεται και να υπερβαίνει τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα σε ό,τι αφορά τις βιώσιμες πρακτικές σε κάθε στάδιο της βιομηχανικής παραγωγής.