Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα & Καινοτομία

Περιβαλλοντική Δήλωση EPD (Environmental Product Declaration) πιστοποιημένων συνδυασμών εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου ClimaWall® της BIOCLIMA®

H BIOCLIMA®, με την εγγύηση της KRAFT Paints, είναι η 1η Ελληνική Εταιρεία με Περιβαλλοντική Δήλωση EPD των πιστοποιημένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου ClimaWall®. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και βελτιώνει ενεργά την κτηριακή αξιολόγηση των κατασκευών μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων (LEED, BREΕAM, WELL κλπ.), συμμετέχοντας στις αντίστοιχες βαθμονομήσεις.

Μάθετε περισσότερα για την Περιβαλλοντική Δήλωση EPD
Περισσότερα

Ανακυκλώσιμες α΄ ύλες & συσκευασίες

Χάρη στη νέα, καινοτόμο τεχνολογία Recycled Glass Tehnology της BIOCLIMA®, η σύνθεση επιλεγμένων προϊόντων της σειράς τελικών επιχρισμάτων ClimaTop® περιέχει ελαφροβαρή μικροσφαιρίδια από 100% ανακυκλωμένο διογκωμένο γυαλί, για ακόμη πιο βελτιωμένη εργασιμότητα, μηχανική αντοχή αλλά και τελικό φινίρισμα. 

Επίσης, ειδικό μείγμα ανακυκλωμένων α’ υλών τεχνολογίας Recycled Green Technology εμπεριέχεται στο στεγανωτικό & συγκολλητικό κονίαμα ClimaRoof® KF-1 του ελαφροβαρούς συστήματος θερμο-υγρομόνωσης ClimaRoof® το οποίο συνεισφέρει και στη βελτίωση των μηχανικών επιδόσεων του προϊόντος.

Επιπλέον, επιλεγμένα νέα δοχεία της σειρά τελικών επιχρισμάτων ClimaTop® αποτελούνται από 46% ανακυκλωμένο πλαστικό. 

Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση EAD συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου ClimaWall® της BIOCLIMA®

Οι πιστοποιημένοι συνδυασμοί συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου ClimaWall® της BIOCLIMA® έχουν αξιολογηθεί από Διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια, Κοινοποιημένα στον ΕΟΤΑ (European Organization for Technical Assessment), βάσει του Προτύπου EAD 40083-00-0404 (αρ. πιστοποίησης ETA 21/0875, ETA 21/0876, ETA 21/1047) και με τους 4 διαδεδομένους τύπους θερμομονωτικών πλακών: διογκωμένη πολυστερίνη (λευκή & γραφιτούχα), εξηλασμένη πολυστερίνη και πετροβάμβακα.

Μάθετε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Πιστοποιήση EAD
Περισσότερα

Αξιολόγηση Συμπεριφοράς στη Φωτιά (Reaction to Fire)

Όλοι οι πιστοποιημένοι συνδυασμοί εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου ClimaWall® της BIOLCIMA® έχουν αξιολογηθεί για την Συμπεριφορά στη Φωτιά (Reaction to Fire) από Πιστοποιημένα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια, βάσει του προτύπου EN 13501-1, προσφέροντας ενισχυμένη πυροπροστασία στις κατασκευές. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται πλήρως οι επαυξημένες απαιτήσεις του Εθνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας (Π.Δ. 41/2018) καθώς διατίθενται για κάθε κατηγορία συνδυασμών οι καλύτερες δυνατές αποδόσεις!

Μάθετε περισσότερα για τους πιστοποιημένους συνδυασμούς εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου ClimaWall®
Περισσότερα

Εγχειρίδιο Μόνωσης / Τεχνικό Έντυπο

Το Έντυπο δημιουργήθηκε, με ιδιαίτερη φροντίδα, με σκοπό να συνδράμει στην πληροφόρηση σε σχέση με τις προϊοντικές κατηγορίες των δομικών συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης BIOCLIMA®, αλλά ευελπιστώντας να αποτελέσει ένα χρήσιμο και περιεκτικό εργαλείο τεχνικής ενημέρωσης για το σύνολο των επαγγελματιών του Κατασκευαστικού Κλάδου (Μηχανικοί, Μελετητές, Εργολάβοι, Έμποροι, Διανομείς κ.α.) αλλά και των ιδιοκτητών κτηρίων γενικότερα, εστιάζοντας σε θέματα σχετικά με τη μόνωση.

Σε ξεχωριστές ενότητες της Δομής του Εντύπου υπάρχουν ειδικές αναφορές σχετικά με την σύγχρονη ανάγκη και τους στόχους ενεργειακής αναβάθμισης & μόνωσης των κτηρίων, την υφιστάμενη κατάσταση του κτηριακού στόλου της Ελλάδος, τους σύγχρονους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που έχουν τεθεί πλέον σε ισχύ (π.χ. σχετικά με: Πυροπροστασία, Πιστοποιήσεις Δομικών Υλικών, Ενεργειακά Πρότυπα κ.α.), το «Green Building», τις Βασικές Έννοιες Θερμομόνωσης και Στεγανοποίησης και τέλος την αναλυτική περιγραφή όλων των δομικών συστημάτων της BIOCLIMA®.

Δείτε το Εγχειρίδιο Μόνωσης εδώ
Περισσότερα

Αποχρώσεις και υφές τελικών επιχρισμάτων ClimaTop®

Η κορυφαία σειρά τελικών επιχρισμάτων ClimaTop® της BIOCLIMA® προσφέρει αμέτρητες επιλογές αποχρώσεων μέσα από τις βεντάλιες Inspired Color Collection και Reflective Collection. Οι ειδικά σχεδιασμένες ανόργανες χρωστικές (με την χαρακτηριστική ένδειξη F) προσφέρουν διαχρονική αντοχή στο χρόνο