ΤΕΧΝΙΚOΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLIMA ROOF

Το ολοκληρωμένο σύστημα ελαφροβαρούς θερμοϋγρομόνωσης και βατότητας δώματος Clima Roof είναι προϊόν συνεργασίας δύο κορυφαίων ομίλων στο χώρο των δομικών υλικών της KRAFT και της FIBRAN. Το σύστημα αποτελείται από 3 διαδοχικές στρώσεις στεγάνωσης και θερμομόνωσης οι οποίες προσφέρουν εξαιρετική στεγανοποίηση αλλά και εξαιρετική θερμική θωράκιση της ταράτσας του κτηρίου. Παράλληλα το βάρος του ολοκληρωμένου συστήματος είναι εξαιρετικά μικρό (ενδεικτικό εύρος από 12 – 25 kg/m²), με αποτέλεσμα να επιβαρύνει ελάχιστα τη φέρουσα ικανότητα του κτηρίου. Με συνδυαστική χρήση 2 ειδών θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης της Fibran ειδικού μεγέθους και κοπής, μπορούν να διαμορφωθούν νέες ρύσεις σε υφιστάμενες ταράτσες.