Gennadi Grand Resort

GENNADI GRAND RESORT

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ 2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: MELENOS ARCHITECTS / KLIMIS KATOGAS / GIANNIS MAROULLAKIS
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: VAVOULAS GROUP


Η μονάδα διαμονής χαρακτηρίζεται από τη δυναμική ροή κίνησης από το κοινόχρηστο στο ιδιωτικό, με κλιμακωτή προσπέλαση μιας φυτεμένης αυλής, ενός ημιυπαίθριου χώρου, του χώρου του δωματίου και την κατάληξή της σε ιδιωτική κολυμβητική δεξαμενή. Ένα δίκτυο από κύριες, δευτερεύουσες και ιδιωτικές υδάτινες δεξαμενές περιπλέκεται με τις διώροφες μονάδες διαμονής, οι οποίες οργανώνονται σε γειτονιές, επαναπροσδιορίζοντας την κλίμακα των σύγχρονων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε σχέση με το περιβάλλον και τον επισκέπτη. Σκοπός της εγκατάστασης ήταν η αξιοποίηση των τοπικών συνθηκών, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα με τη χρήση συνεχών φυτεύσεων και την έντονη παρουσία του υδάτινου στοιχείου.

Image Gallery