Βασικά Προβλήματα Κτηρίου

Νέα 14 Φεβρουαρίου 2023
building_bioclima

A. YΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

Η ύπαρξη υγρασίας στα δομικά υλικά μπορεί να επιδεινώσει έως και 50% την απόδοση της υπάρχουσας θερμομόνωσης.

Το νερό είναι καλός αγωγός της θερμότητας και κατ΄ ουσία διευκολύνει το καλοκαίρι την εισβολή της θερμότητας στα κτήρια, ενώ τον χειμώνα διευκολύνει την απώλεια της εσωτερικής θερμότητας προς το περιβάλλον. Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνεται το κόστος ψύξης και θέρμανσης, ενώ συγχρόνως η ψύξη και η θέρμανση των εσωτερικών χώρων καθίσταται ανεπαρκής. Ο χώρος γίνεται ανθυγιεινός (μούχλα, βαριές μυρωδιές), επηρεάζοντας αρνητικά τη θερμική άνεση των ενοίκων.

Ως θερμική άνεση ορίζεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η υποκειμενική αίσθηση ικανοποίησης από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση συνθηκών θερμικής άνεσης είναι περιβαλλοντικοί, όπως η υγρασία, η θερμοκρασία και η κίνηση του αέρα, αλλά και υποκειμενικοί, όπως η ηλικία και ο ρουχισμός των ενοίκων.

Η σωστή θερμική μόνωση σε ένα κτήριο, η οποία εξασφαλίζεται από την απουσία υγρασίας στα δομικά υλικά και στο εσωτερικό του κτηρίου, εξασφαλίζει τη θερμική άνεση των ενοίκων.

Β. ΥΓΡΑΣΙΑ & ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΙΣ ΡΩΓΜΕΣ

H βασικότερη αιτία δημιουργίας τριχοειδών φαινομένων είναι η υγρασία, η οποία είτε υπάρχει στο σοβά και δεν έχει ακόμα εκτονωθεί κατά την ωρίμανσή του (εσωτερική υγρασία), είτε διεισδύει στα δομικά στοιχεία από αμόνωτες περιοχές.

Για παράδειγμα τα 18g υγρασίας μετατρέπονται σε 22,4L υδρατμών. Οι υδρατμοί αντίστοιχα ασκούν πιέσεις στα μόρια του δομικού στοιχείου στην προσπάθεια τους να ξεφύγουν (εκτονωθούν) προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι δημιουργούνται ισχυρές εγκάρσιες και διαμήκεις τάσεις, οι οποίες τελικά οδηγούν στις μικρές αυτές ρηγματώσεις, που ονομάζονται τριχοειδή φαινόμενα.

Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρείται και με τον παγετό και την ύπαρξη υγρασίας εντός των δομικών υλικών. Οι τριχοειδείς ρωγμές είναι πηγή συνεχούς εισχώρησης υγρασίας στα δομικά υλικά και μέσο εξάτμισής της στους εσωτερικούς χώρους.

Η αφύγρανση των δομικών υλικών αποτελεί συστατικό στοιχείο ενός σωστού θερμομονωτικού συστήματος.

Γ. ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΙΣ ΡΩΓΜΕΣ

Επιπλέον μία σοβαρή αιτία που δημιουργεί τις τριχοειδείς ρωγμές είναι οι μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας των δομικών στοιχείων σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα (πρωί – βράδυ).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απότομη θερμική διαστολή των δομικών στοιχείων. Στα σημεία μάλιστα που συνορεύουν διαφορετικά δομικά στοιχεία (σοβάς – μπετόν) με διαφορετικούς συντελεστές θερμικής διαστολής, ή στα σημεία που εμποδίζεται η κίνηση (π.χ. κουφώματα, πακτωμένα σίδερα στο σοβά κ.λ.π.), οι μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας οδηγούν στη δημιουργία τριχοειδών φαινομένων, τα οποία είναι πολύ πιο έντονα και πολλές φορές ξεφεύγουν από αυτό το μέγεθος και γίνονται μικρές ρωγμές.

Έτσι, αν μπορέσουμε να ελέγξουμε τις θερμοκρασιακές μεταβολές προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλές, τότε θα έχουμε περιορίσει σημαντικά έναν ακόμη σοβαρό παράγοντα δημιουργίας τριχοειδών φαινομένων.

Αυτό μπορεί να γίνει με την αύξηση της θερμικής αδράνειας των τοίχων, μέσω της χρήσης υλικών με μεγάλη θερμοχωρητικότητα, έτσι ώστε η θερμότητα που απορροφάται από τα δομικά στοιχεία να αποθηκεύεται και να μην μεταφέρεται γρήγορα προς το εσωτερικό των κτηρίων τους καλοκαιρινούς μήνες ή προς το εξωτερικό των κτηρίων κατά τους χειμερινούς μήνες.

Δ. ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Στην χώρα μας ένα συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα είναι αυτό των υψηλών θερμοκρασιών, αυξάνοντας διαρκώς την αναλογία εξόδων των νοικοκυριών υπέρ της χρήσης ψυκτικών μηχανημάτων έναντι των θερμαντικών.

Οι συχνοί και κυρίως παρατεταμένοι καύσωνες οδηγούν στην σταθερή υπερθέρμανση δομικών υλικών, εδάφους και περιβάλλοντος. Αυτό αντίστοιχα οδηγεί στην ιδιομορφία των δομικών υλικών, με υψηλό συντελεστή θερμοπερατότητας U, να μεταφέρουν την απορροφούμενη θερμότητα μέσω συναγωγής στους εσωτερικούς χώρους.

Το πρόβλημα των υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία από την σύγχρονη υψηλή τεχνολογία των ψυχρών υλικών.

Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

Η άδηλη αναπνοή του κτηριακού κελύφους, των εξωτερικών τοίχων, των στεγών και των δωμάτων έχει καθοριστική σημασία για την υγιεινή των χώρων, για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρασίας και για την καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Η ύπαρξη θερμογεφυρών δηλαδή αδύναμων σημείων του κτηρίου που η θερμομονωτική προστασία είναι μειωμένη συνεισφέρει σημαντικά σε φαινόμενα συμπύκνωσης υδρατμών στις εσωτερικές επιφάνειες των δομικών στοιχείων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων όπως ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων και επομένως την δημιουργία ανθυγιεινού περιβάλλοντος.

Βασικά αίτια εμφάνισης του πιο πάνω φαινομένου είναι ο ελλειπής τρόπος εφαρμογής μόνωσης, η διακοπή της θερμομονωτικής στρώσης ή η απουσία της ακόμα, καθώς και η μείωση του πάχους της.