Τι είναι η Ξηρά Δόμηση – Μειονεκτήματα και Πλεονεκτήματα

Νέα 20 Ιουλίου 2023
ξηρά δόμηση κτηρίου

Η Ξηρά Δόμηση, είναι η δόμηση η οποία αποτελείται από τυποποιημένα προϊόντα νέας τεχνολογίας τα οποία χρησιμοποιούνται στην Κατασκευή και κυρίως σε τοίχους, οροφές & προσόψεις των κτηρίων.

Στα υλικά της Ξηράς Δόμησης συμμετέχουν προϊόντα συνήθως από πλάκες τσιμέντου, γύψου ή ορυκτών ινών, υλικά αρμολόγησης και φινιρίσματος (στόκοι σπατουλαρίσματος, ταινίες ενίσχυσης, οικοδομικές βαφές, ταπετσαρίες κλπ.), μεταλλικά προφίλ (ορθοστάτες, στρωτήρες, οδηγοί κλπ.) και λοιπά παρελκόμενα (βίδες, βύσματα στερέωσης, συνδετήρες κλπ.).

Η εφαρμογή αυτού του τρόπου δόμησης έλαβε χώρα στην Αμερική περίπου το 1950 και στη βασική λογική σχεδιασμού συμμετέχει η διαμόρφωση και τοποθέτηση ενός προκατασκευασμένου μεταλλικού σκελετού, πάνω στον οποίο θα στηριχθούν οι πλάκες ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σανίδες ορυκτών ινών κλπ.) με τη βοήθεια συστημάτων σταθεροποίησης.

Ακολούθως, αναλόγως των αισθητικών και τεχνικών απαιτήσεων του εκάστοτε έργου, εφαρμόζονται ειδικά μελετημένα υλικά στους αρμούς των πλακών της ξηράς δόμησης και στη συνέχεια ακολουθούν κατάλληλα υλικά επικάλυψης (στόκοι, βαφές, ταπετσαρίες, πλακίδια κλπ.).

Εσωτερική και Εξωτερική Ξηρά Δόμηση

Θα μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε την Ξηρά Δόμηση σε Εσωτερική ή Εξωτερική. Συνήθως, στην Εσωτερική Ξηρά Δόμηση ανάμεσα σε μονές (ή διπλές) σανίδες παρεμβάλλεται ένα ηχομονωτικό ή/και θερμομονωτικό υλικό (π.χ. πετροβάμβακας). Στην Εξωτερική Ξηρά Δόμηση είτε ακολουθείται η ίδια λογική είτε τοποθετείται Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης επάνω στην εξωτερική στρώση σανίδας ξηράς δόμησης.

Πλεονεκτήματα

Από τα βασικά πλεονεκτήματα των συστημάτων ξηράς δόμησης είναι η ευκολία και η ταχύτητα τοποθέτησης, οι μεγάλες δυνατότητες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, η καθαριότητα της εφαρμογής, η ευκολία τοποθέτησης κι επισκεψιμότητας των ηλεκτρικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.α.

Μειονεκτήματα

Από τα βασικά μειονεκτήματα των συστημάτων ξηράς δόμησης είναι η ιδιαίτερη μέριμνα που πρέπει να λαμβάνεται κατά την διαμόρφωση των αρμών ώστε να μην εμφανιστούν μελλοντικά ρηγματώσεις, οι μειωμένες μηχανικές αντοχές (με εξαίρεση κάποιες ακριβότερες σανίδες ειδικών προδιαγραφών με αυξημένες όρια αντοχών), η μειωμένη αντίσταση έναντι της υγρασίας (αφορά κυρίως τις γυψοσανίδες, με εξαίρεση ειδικού τύπου με μεγαλύτερο κόστος) κ.α.

Τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοιχοποιίας ClimaWall® της BIOCLIMA® διαθέτουν όλες τις απαραίτητες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις (ΕΟΤΑ, CPR 305/2011 κλπ.) κι έχουν αξιολογηθεί για την Συμπεριφορά στη Φωτιά (EN 13501-1) διασφαλίζοντας τις θερμομονωτικές & μηχανικές τους αποδόσεις, κι ενισχύοντας της Πυροπροστασία του Κτηρίου.

Παράλληλα, είναι το 1ο Ελληνικό Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης τοιχοποιίας που διαθέτει Δήλωση Περιβαλλοντικής Επίδοσης (EPD) συμβάλλοντας στην καλύτερη «πράσινη» αξιολόγηση των κτηρίων βάσει LEED, BREEAM, DGNB, WELL κλπ.

Τέλος, με την ολοκληρωμένη σειρά τελικών επιχρισμάτων ClimaTop® προσφέρει αμέτρητους συνδυασμούς χημικής σύστασης, φινιρισμάτων, κοκκομετρίας και αποχρώσεων με αντοχή στην UV ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες.

Οι πολυάριθμοι συνδυασμοί πιστοποιημένων συστημάτων της BIOCLIMA δίνουν λύση σε οποιασδήποτε μορφολογίας κτήριο, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, καλύπτοντας όλες τις αρχιτεκτονικές, αισθητικές & περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ειδικά, για τα συστήματα ξηράς δόμησης υπάρχουν κατάλληλοι συνδυασμοί που συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.