Πιστοποίηση επαγγελματιών Φυσικών Προσώπων, συνεργατών της KRAFT Paints, από την SWISS APPROVAL

Σεμινάρια/ Webinars 14 Ιουνίου 2022
bioclima_swiss

Η KRAFT Paints, καθίσταται η πρώτη εταιρεία διεθνώς που πιστοποιεί με ανεξάρτητο τρόπο, επαγγελματίες στην επίβλεψη της τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης

 

Η KRAFT Paints, συνεχίζοντας να υποστηρίζει τον επαγγελματία του αύριο, διοργάνωσε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων SWISS APPROVAL, με στόχο να προσφέρει πιστοποιημένη γνώση με βάση τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νομοθετικά πλαίσια, σε Φυσικά Πρόσωπα, Μηχανικούς και Εργολάβους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξήχθη στις 28 και 29 Μαΐου, ενώ οι εξετάσεις από τον Φορέα Πιστοποίησης SWISS APPROVAL, πραγματοποιήθηκαν στις 4 Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα, στο σεμινάριο συμμετείχαν 17 επαγγελματίες, και η εκπαίδευση έγινε από τους μηχανικούς του τμήματος τεχνικής υποστήριξης και B2B της KRAFT Paints. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης, ο Application Specialist, παρουσίασε τεχνικά θέματα εφαρμογής τόσο μέσα από βίντεο όσο και με δια ζώσης εφαρμογή. Παράλληλα, έγινε αναφορά στις νέες νομοθεσίες για τα κτίρια τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε τοπικό επίπεδο και δόθηκε ειδική βαρύτητα στον νόμο πυροπροστασίας και σε νέες πιστοποιήσεις όπως το EPD.

Με βάση όλα τα παραπάνω, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία των Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης BIOCLIMA και έγινε εκτενής αναφορά στο πώς αυξάνεται η αξία του κτιρίου, όταν διαθέτει καλή ενεργειακή κλάση. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες έλαβαν ένα εγχειρίδιο μόνωσης, με συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία για μελλοντική χρήση.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εξελίσσει το εκπαιδευτικό προφίλ της εταιρείας, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια μέσω ειδικών εκπαιδεύσεων σε καταστήματα, στην έδρα της εταιρείας, αλλά και μέσω webinars. Στόχος της KRAFT Paints, είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα επαγγελματιών με ειδικευμένες γνώσεις και υψηλή εξειδίκευση αναφορικά με την εξωτερική θερμομόνωση, ώστε η ανάληψη και υλοποίηση παρόμοιων έργων, να πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα από το αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.

Η KRAFT Paints καινοτομεί για ακόμα μια φορά και σε συνεργασία με την SWISS APPROVAL, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία που πιστοποιεί μηχανικούς και εργολάβους στην επίβλεψη της τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης, με εξετάσεις που εποπτεύονται από εξωτερικό, ανεξάρτητο φορέα, λαμβάνοντας τα σχετικά πιστοποιητικά τεχνικής επάρκειας.