Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2023

Νέα 22 Μαρτίου 2023
water management

Η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών ως προς την κατανάλωση του νερού κατά την παραγωγική μας διαδικασία αποτελεί βασικό μας μέλημα!

Στον Όμιλο Druckfarben Hellas, το νερό αποτελεί ένα πολύτιμο αγαθό και έναν πεπερασμένο πόρο, που προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο και με απόλυτο σεβασμό. Σταθερός μας στόχος είναι να εξοικονομούμε νερό όσο το δυνατόν περισσότερο κατά την παραγωγική διαδικασία και να υιοθετούμε συνεχώς νέες waste management πρακτικές.

Η χρήση νερού στην εταιρία μας αφορά κυρίως την παραγωγή προϊόντων που έχουν ως βάση το νερό, όπως χρώματα και μελάνια. Συγκεκριμένα, η κατανάλωσή του γίνεται για τα προϊόντα των οποίων οι συνταγές παραγωγής έχουν ως πρώτη ύλη το νερό και εν συνεχεία για την έκπλυση περιεκτών, σωληνώσεων και άλλου εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων. Το αποτέλεσμα αυτής της κατανάλωσης είναι υγρό βιομηχανικό απόβλητο, το οποίο συλλέγεται και επεξεργάζεται σε αντίστοιχες μονάδες φυσικοχημικής κατεργασίας και έπειτα το ανακτώμενο νερό επαναχρησιμοποιείται ως μέσο καθαρισμού.

Βασικό καθημερινό μας μέλημα είναι η μείωση των ποσοτήτων του νερού εκπλύσεων.  Για τον λόγο αυτό φροντίζουμε να αξιοποιούμε κυρίως τεχνολογίες. Ειδικότερα, η έκπλυση των δοχείων, που χρησιμοποιούνται για τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής χρωμάτων (δοχεία 5.000 έως 20.000 λίτρων) γίνεται με αντλία υψηλής πίεσης και ειδικά ακροφύσια για μειωμένη κατανάλωση. Έπειτα, φροντίζουμε το νερό έκπλυσης να χρησιμοποιείται στην επόμενη παρτίδα παραγωγής. Παράλληλα, για την έκπλυση των σωληνώσεων, που συνδέουν τα δοχεία τoυ βασικού συμπυκνωμένου χρώματος, του τελικού χρώματος και των μηχανών συσκευασίας, έχουν εγκατασταθεί pigging lines. Πρόκειται για ένα ειδικό σύστημα σωληνώσεων με εσωτερικό μηχανισμό τύπου “κυλινδρικού scraper”, που προωθείται με πεπιεσμένο αέρα και βοηθά στο αποτελεσματικό άδειασμα και στον καθαρισμό τους. H λειτουργία των pigging lines ελέγχεται από το σύστημα PLC, με το οποίο ελαχιστοποιείται παράλληλα η απαιτούμενη ποσότητα νερού έκπλυσης του δικτύου των σωληνώσεων.

Όσον αφορά την παραγωγή μικρών παρτίδων (1.000 λίτρων), χρησιμοποιούνται ανοξείδωτα τροχήλατα δοχεία και αντίστοιχα αναμικτήρες και τριβεία για τα μελάνια, ανά κατηγορία προϊόντος, ώστε να μην απαιτείται εξαντλητική έκπλυση. Τα δοχεία καθαρίζονται, είτε με χρήση ειδικού ακροφυσίου νερού υψηλής πίεσης, είτε με ειδικό μηχάνημα αυτόματης λειτουργίας με περιστρεφόμενες βούρτσες για την μηχανική αποκόλληση των υπολειμμάτων με ελαχιστοποίηση της χρήσης καθαρού νερού. Τέλος, φροντίζουμε ώστε η μεγαλύτερη ποσότητα των νερών εκπλύσεων να χρησιμοποιούνται σε επόμενη ομοειδή παρτίδα παραγωγής.

Πυλώνας κάθε δραστηριότητας μας είναι η διαφάνεια. Το νερό που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο προέρχεται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και αντίστοιχα για το εργοστάσιο της Χαλκίδας από το τοπικό δημοτικό δίκτυο. Πραγματοποιούμε καθημερινά ελέγχους για να έχουμε εικόνα της κατάστασης του δικτύου νερού, ενώ η κατανάλωση ελέγχεται σε εβδομαδιαία βάση από τους ανάλογους μετρητές, με σκοπό να εντοπίζονται τυχόν διαρροές ή άλλες πιθανές δυσλειτουργίες και να αποκαθίστανται άμεσα.  Για κάθε παραγωγική μονάδα εξάγονται ετησίως οι δείκτες κατανάλωσης νερού ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος και τα στοιχεία κοινοποιούνται στις αντίστοιχες περιβαλλοντικές δηλώσεις.

Για εμάς η εφαρμογή καλών πρακτικών στη διαχείριση του νερού, αποτελεί δέσμευση που βρίσκεται σταθερά ψηλά στις προτεραιότητές μας, για να συνεισφέρουμε με τον δικό μας τρόπο στο δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον.