ΥΦΕΣ των επιχρισμάτων
Water Proof Plaster – Flexo Plaster – Acrylic Plaster – ClimaComfort Stucco
Όλα τα τελικά επιχρίσματα χρωματίζονται σε 1.300 F αποχρώσεις των βενταλιών Inspired Collection & Reflective Collection