Η αναγκαιότητα της εφαρμογής ολοκληρωμένων και πιστοποιημένων δομικών συστημάτων στα κτήρια είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία τους.

Η έννοια του συστήματος είναι συνδεδεμένη με τις λέξεις συνεργασία, διαδραστική λειτουργία, ευκολία εφαρμογής, απόδοση, ασφάλεια, αισθητική διάρκεια και βεβαίως πιστοποίηση.

Η BIOCLIMA παρέχει στη γκάμα της μόνο πιστοποιημένα συστήματα που ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις του μηχανικού, του εργολάβου του αρχιτέκτονα αλλά και του ιδιοκτήτη.