Δομικά Υλικά
Τοίχος
ClimaComfort Stucco
Ενεργειακή μεμβράνη 3m²/L
ΕΩΣ 89% ΑΝΑΚΛΑΣTIKOTHTA

 • Υαλoσφαιρίδια. Έως 89% ανακλαστικότητα ηλιακής ακτινοβολίας (Με τελική επίστρωση Clima Cool Coat).
 • ClimaComfort Stucco
ΔΙΟΓΚΩΣΗ
 • Μικροκάψουλες διαστολής.
 • Περιέχουν αέριο υδρογονάνθρακα.
 • Με την άνοδο της θερμοκρασίας διογκώνονται μαζί με την κάψουλα, απορροφώντας θερμότητα.
 • Με την πτώση της θερμοκρασίας συστέλλονται αποβάλλοντας / εκπέμποντας την θερμότητα.

 

Μικροκάψουλες
διαστολής (18ºC)
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑ

 1. Περιέχουν στερεά συστατικά ειδικής σύστασης
 2. Με την άνοδο της θερμοκρασίας στους 260C αρχίζουν να ρευστοποιούνται, απορροφώντας συνεχώς θερμότητα, την οποία αποθηκεύνουν στη μάζα τους.
 3. Με την πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τους 260C επαναστερεοποιούνται εκπέμποντας πίσω την αποθηκευμένη θερμότητα.
Μικροκάψουλες
διαστολής (26ºC)
Μικροκάψουλες
διαστολής (35ºC)
Δομικά Υλικά
Τοίχος
ClimaComfort Stucco
Ενεργειακή μεμβράνη 3-3.5m²/L
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ CLIMACOMFORT. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ – ΗΜΕΡΑ
 • Το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται, ενώ το υπόλοιπο παγιδεύεται, σε μεγάλο βαθμό και αποθηκεύεται από τα μικροσφαιρίδια διόγκωσης και τις μικρoκάψουλες αλλαγής φάσης. Ελάχιστη θερμότητα διαπερνά τα δομικά υλικά.
Δομικά Υλικά
Τοίχος
ClimaComfort Stucco
Ενεργειακή μεμβράνη 3-3.5m²/L
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ CLIMACOMFORT. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ – ΝΎΧΤΑ

 • Όταν κρυώσει η ατμόσφαιρα τα σφαιρίδια διόγκωσης και οι μικροκάψουλες αλλαγής φάσης ακτινοβολούν τη θερμότητα.