Η Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχοντας ως στόχο την διατήρηση ηγετικής θέσης σε όλους τους τομείς, στις χώρες που δραστηριοποιείται. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, καθώς και την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών, η εταιρία επενδύει συνεχώς σε εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, σε έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και σε ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και εφαρμογές των πελατών της. Η Druckfarben διατηρεί και βελτιώνει τα αποτελέσματα της μέσω συνεχών εκσυγχρονισμών και βέλτιστων πρακτικών της σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της.

Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο και στον Αγ. Νικόλαο Χαλκίδας παράγονται μελάνια φλεξογραφίας και βαθυτυπίας, υδατικά και διαλύτου, χρησιμοποιώντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σε επίπεδο παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και έρευνας και ανάπτυξης. Οι παραγωγικές και ποιοτικές δυνατότητες της εταιρίας καλύπτουν τόσο τις ανάγκες της τοπικής αγοράς αλλά και των διεθνών αγορών.

Η εξειδίκευση και δύναμη της Druckfarben έγκειται στους εξής παράγοντες:

  • Υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό, επαγγελματικό ανθρώπινο δυναμικό με διεθνή κουλτούρα
  • Αποδεδειγμένη ικανότητα και επιτυχημένο επιχειρησιακό χαρτοφυλάκιο για την υλοποίηση και παράδοση σύνθετων έργων
  • Συνδυασμός της τεχνογνωσίας της βιομηχανίας και κατανόησης των επιχειρηματικών αναγκών του πελάτη με αποτέλεσμα επιτυχημένες εφαρμογές
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό
  • Η εταιρία εφαρμόζει το διεθνές Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000 και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS (EK 761/2001), καθώς και το πρότυπο ISO 14001:2004
  • Παράλληλα, η Εταιρία εφαρμόζει, από τον Φεβρουάριο του 2009, Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007

KRAFT PAINTS, ΣΕΤΕ & HO.RE.CA 

Ο όμιλος DRUCKFARBEN – KRAFT Paints είναι Συνεργαζόμενο Μέλος τους Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Σκοπός του ΣΕΤΕ είναι η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονομία και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Ο ΣΕΤΕ οραματίζεται μια ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, η οποία θα στοχεύει στη βελτίωση των αποδόσεων, με παράλληλη αύξηση του αριθμού των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων, με καλύτερη κατανομή της τουριστικής προσφοράς σε όλες τις περιοχές της χώρας και με καλύτερη χρονική κατανομή της ζήτησης. Όλα αυτά θα πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στο πλαίσιο σεβασμού και ανάδειξης του πολιτισμού μας.

Ο κλάδος του Τουρισμού αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη της Ελλάδας και τη μεταφορά της κουλτούρας, ιστορίας, φιλοσοφίας και τοπικών ηθών κα αξιών μας στον κόσμο. Ο Ξενοδοχειακός κλάδος απασχολεί μεγάλο ποσοστό εργαζομένων που καθημερινά βιώνουν την επαφή με τους επισκέπτες.

Η αγορά των ξενοδοχείων στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση επέκτασης. Οι επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο συνεχίστηκαν τόσο το 2015 όσο και το 2016 με την προσθήκη νέων ξενοδοχείων στις τρεις υψηλότερες κατηγορίες αστεριών. Σε σταθερό πυλώνα ανάπτυξης αναδείχθηκαν τα ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια της κρίσης, ανεβάζοντας τη συνεισφορά τους στο ελληνικό ΑΕΠ στο 3,5% το 2016 από 2,5% το 2008 (έναντι 1,6% κ.μ.ο. στις βασικές ανταγωνίστριες μεσογειακές χώρες).